meteoroloski kontrasti

Otvorenje izložbe održalo se u Velikoj sali
Astronomskog centra Rijeka, a organizatori su 
Rijeka sport d.o.o. te  Udruga
Crometeo. Rad Udruge Crometeo predstavio je Kristijan Božarov, a izložene
fotografije predstavio je riječki fotograf Rino Gropuzzo. Izložbu je otvorio
pročelnik Gradskog odjela za sport i tehničku kulturu, Veljko Karabaić: