Otvorena e-konzultacija o strategiji razvoja Grada Rijeke 2014-2020.

Konzultacija je
dostupna na adresi www.vojko-obersnel.com/hr/e-konzultacije/strategija-razvoja-rijeka-2020-vizija-misija,
a može joj se pristupiti i putem gradskih web portala www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr.

Nacrt Strategije
je kao dokument usvojen na kolegiju gradonačelnika u utorak, 16. srpnja ove
godine. Tome je prethodio niz od 13 radionica s pročelnicima i djelatnicima
gradske uprave, stručnom javnošću, povezanim institucijama, udrugama i
partnerima po pojedinim sektorima nakon kojih je radna grupa, predvođena
gradonačelnikovom savjetnicom za razvoj Natašom Zrilić, izradila ovaj Nacrt.

Ovom
e-konzultacijom tekst Nacrta stavlja se
na javnu raspravu, a paralelno će gradonačelnik Obersnel održati i stručnu
raspravu s gospodarstvenicima o ovom Nacrtu, s posebnim naglaskom na temi
konkurentnosti, također u cilju upotpunjavanja i
dopune teksta pred donošenje finalnog dokumenta.

Same pripreme za
izradu ovog strateškog dokumenta započele su još u veljači 2011. godine
izradom internih preporuka, utemeljenih na dosadašnjim
iskustvima u izradi strateških dokumenata, a čime su definirani sadržaji i
uloge nositelja strateškog planiranja. Krajem 2011. godine sustav Grada Rijeke
se počeo pripremati za proces strateškog planiranja sukladno praksi u europskim
gradovima.

Početkom 2012.
godine Grad Rijeka je započeo prikupljati podatke o stanju u lokalnom,
hrvatskom i europskom okruženju te o sustavnim promjenama koje utječu na sustav
grada.
Nakon sumiranja prikupljenih
podataka, Gradonačelnik se obratio javnosti i putem web-stranice ri2020.eu objasnio promjene koje će nastati ulaskom Hrvatske u
članstvo u EU te utjecaj tih promjena na Grad Rijeku.

Izrada Strategije
razvoja Grada
Rijeke započela je širokom javnom raspravom u okviru Razgovora o Rijeci 2020
, koji
su bili vezani uz postavljanje vizije i ciljeva razvoja.

Ta je prva javna
rasprava polučila formulacije glavnih razvojnih ciljeva kao temeljnih točki
Strategije:

 1. Globalno pozicionirati
  Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca,
 2. Na temeljima
  društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo i
 3. Osigurati
  dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata
  od zajedničkog interesa.

Legitimitet postavljenih razvojnih ciljeva potvrđen je
sudjelovanjem  značajnog dijela javnosti
u ovom procesu. U njemu su sudjelovala 43 stručnjaka različitih profila,
prikupljena su 262 prijedloga građana na web stranici na kojoj je dijalog
vođen, ista je stranica zabilježila je 7.167 posjeta. Putem još jednog
otvorenog komunikacijskog kanala pristiglo je i 2.107 dopisnica s prijedlozima
građana, a održana su i 3 dobro posjećena okrugla stola na kojima je
sudjelovala stručna javnost.

Navedena javna rasprava
rezultirala je i izbornim programom Ri2020, istoimene koalicije stranaka kojoj
je na čelu bio Vojko Obersnel i koja je dobila podršku građana na lokalnim
izbornima (svibanj-lipanj 2013. godine).

Nakon provedenih lokalnih izbora, a na temelju postavljenih
ciljeva koji su utvrđeni i u programu RI2020, gradonačelnik Vojko Obersnel sa zamjenicima pokrenuo je izradu
Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.
godine unutar
sustava Grada i u bliskoj suradnji s partnerima iz okruženja. Na provedenim radionicama sudjelovalo je
ukupno 197 stručnjaka iz svih područja, kako zaposlenih u sustavu Grada Rijeke,
tako i vanjskih partnera. Rezultat tih radionica i Razgovora o Rijeci 2020 je
navedeni tekst Nacrta Strategije.

Nakon završetka
stručne rasprave s gospodarstvenicima i e-konzultacije s građanima, koja će
trajati do 26.8.2013. godine, obradit će se svi pristigli prijedlozi,
komentari, preporuke i sugestije te se, s obzirom na konstruktivnost, uključiti
u konačni tekst Strategije, a jednako tako izradit će se i Zaključak o
provedenoj konzultaciji. Strateški
dokument u svojoj će se finalnoj verziji uputiti Gradskom vijeću Grada Rijeke
na razmatanje i usvajanje u rujnu 2013. godine.

Važno je naglasiti da jedinice
lokalne samouprave zasad još nemaju zakonsku obavezu donošenja ovakvog
strateškog dokumenta razvoja
, no
Grad Rijeka se ipak odlučio na izradu ove Strategije
i to upravo na početku
novog mandatnog razdoblja (2013. – 2017. godine) kako bi već sada, u strateškom
dokumentu, anticipirao svoj budući razvoj i sagledao ga u svjetlu nove velike
zajednice kojoj je Hrvatska pristupila.

Jedan od razloga je potreba da se ciljevi razvoja Grada Rijeke u idućem razdoblju i formalno strateški u
potpunosti usuglase s ciljevima razvoja Europske unije.
Na taj način bit će
moguće očekivati i značajne potpore od strane Europske unije za razvojne
projekte kojima se postižu navedeni ciljevi.

No ne samo to, ucrtavanjem jasnog smjera razvoja koji
obuhvaća sve segmente života grada, i postizanjem konsenzusa po tom pitanju na
razini čitave zajednice, otvara se
veliki potencijal suradnje i zajedničkog rada na ostvarivanju ciljeva
.

Takav pristup, koji je nužan u kontekstu velikih razvojnih
projekata, jer oni nadilaze puku nadležnost Gradske uprave, u konačnici će
rezultirati uspjehom. Zbog toga je izrada Strategije razvoja važna za čitavu
lokalnu zajednicu, sve pravne subjekte, tvrtke, akademsku zajednicu,
institucije javnog i privatnog sektora i uopće, sve koji na bilo koji način
sudjeluju u životu grada. Ona ucrtava smjer, a cijeli operativni mehanizam
posvećen je kretanju u tom smjeru.

Izradom i usvajanjem ovog strateškog dokumenta, proces rada na Strategiji razvoja ne
prestaje jer će se ona i u budućem razdoblju dodatno usklađivati s dokumentima,
novim odredbama i novim informacijama koje će donositi Republika Hrvatska i
sama Europska unija
, a koji će se ticati operativnih razina. U tom smislu predlagat će se u
kontinuitetu eventualne izmjene i/ili dopune pa je ovaj strateški dokument
zapravo otvorena radna tema sve do donošenja preciznije zakonske regulative kao
i daljnjih direktiva EU s obzirom na razdoblje 2014-2020. godine.

E-konzultacija s
građanima treba pomoći u definiranju formulacije vizije i misije unutar ovog
dokumenta, ali svakako i polučiti osvrte i komentare na ostale pojedinosti iz
teksta Nacrta.

Stoga je
cjelokupna riječka javnost pozvana uključiti se u ovu raspravu i na taj način
doprinijeti donošenju ovog važnog dokumenta.