Biennale mozaika Rijeka

Ovogodišnji Biennale mozaika osim na inovativnosti radova
inzistira i na multimedijalnosti. U video prilogu o mozaiku nekada i danas
rekao nam je Berislav Valušek dr. sc., viši asistent pri APU Rijeka, a više o
cijelom događaju Matko Kezele, diplomirani mozaicist i organizator Biennale
mozaika Rijeka.