U četvrtak, 23. svibnja 2013. godine, u 10 sati, u Gradskoj vijećnici Grada  Rijeke,  predsjednik Svjetske organizacije za darovitu i talentiranu djecu i generalni direktor Međunarodnog centra za inovacije u obrazovanju Prof. dr. sc. Taisir Subhi Yamin,  održao je predavanje.

Teme predavanja bile su rad Međunarodnog centra za inovacije
u obrazovanju, važnost obrazovanja talentiranih i najnovija dostignuća na tom području.

U uvodnom dijelu programa nastupio je Frano Živković na
gitari.

Predavanje se održalo u organizaciji Centra za poticanje
darovitosti, Društva roditelja darovite djece Lodur i Grada Rijeke. Prof. dr. sc. Taisir Subhi Yamin u Hrvatskoj boravi od 21.
do 24. svibnja 2013. godine, na inicijativu udruge Ingenium iz Zagreba i Centra za poticanje
darovitosti,  Rijeka. Uz Rijeku, posjetio
je i Zagreb te Višnjan.