Maskarana jota i Maskarana manestra

Udruženje obrtnika sav prihod od prodaje namjenilo je
Socijalnoj samoposluzi koja skrbi za naše socijalno najugroženije
građane dok su Rotary klubovi svoj dogovoreni iznos već uplatili za Dom
Sv. Ana za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja. Kako je sve
izgledalo te više o cijeloj manifestaciji rekli su na njeni predstavnici
u video prilogu:

Kalendar događanja