U Mramornoj dvorani Guvernerove palače održana je konferencija o nautičkom turizmu koja je okupila važne političke i stručne aktere. Konferencija se odvila u sklopu međunarodne jedriličarske regate Fiumanka u organizaciji Novog lista, a dva panela sugovornika u dvosatnom su programu o nautici govorili kroz turistički i politički aspekt.

Sugovornici prvog panela, direktorica Turističke zajednice
Kvarnera Irena Peršić Živadinov, direktor Hrvatske turističke zajednice
Kristjan Staničić, organizator Fiumanke Davor Perović i Andrija Čolak, složili
su se kako je nautički turizam važna grana turizma posebice u predsezonskom i
posezonskom razdoblju, te kako bi se na raznolikosti kao prepoznatljivom brendu
Kvarnera mogla temeljiti pozicija ovog kraja na tržištu. Peršić Živadinov
istaknula je da je ovdašnji turizam orijentiran na kvalitetu popratnog sadržaja
i aktivnosti, a ne masovnost i kvantitetu. Ona je kazala da se promocija
Kvarnera kao destinacije za bogatu klijentelu vrši kroz sudjelovanje na
svjetskim nautičkim sajmovima, pojavljivanje u specijaliziranim časopisima i
sličnom, dok je Staničić izjavio kako će izgradnja novih marina te dobra
prometna povezanost ove regije omogućiti povećanje nautičkog turizma i rast
regionalnog imidža.

Porto Baroš

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sudjelovao je na drugom
panelu, kazavši kako su prve pretpostavke za pretvaranje Porto Baroša u
nautičku luku ispunjene te da Vlada RH treba potvrditi obećanja ministra
Butković. Kad je upitan o statusu buduće ispostave Muzeja grada Rijeke, motornom
brodu Galeb, Obersnel je kazao kako će Grad od budućeg koncesionara zatražiti
da Galeb ostane na svom trenutnom vezu te služi kao dio cjelokupne ponude
buduće marine. U samom uvodu, gradonačelnik je ponovio svoj stav o postojećem
ustroju nadležnosti u državi koji je učinio ogromnu štetu naseljima i gradovima
na moru, budući da je jedinicama lokalne samouprave oduzeto upravljanje
pomorskim resursima oko kojih se nekada centrirao njihov razvoj. “Ljudi koji
žive na moru najbolje znaju upravljat s pomorskim resursima”, rekao je
gradonačelnik koji je komentirao i recentne novinske natpise o premještanju
glavne zgrade ACI-ja iz Opatije u Rijeci, kazavši kako je to tek jedan od
prijedloga u razmatranju.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković
najavio je novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čija je izrada gotova,
a koji bi trebao decentralizirati određivanje granica pomorskog dobra i
spustiti te ovlasti na županijsku razinu. Butković je ustvrdio nužnost
konsenzusa lokalne samouprave i državne vlasti kada su u pitanju razvojni
projekti kao što je Porto Baroš te istaknuo suglasnost ministarstva s Gradom
Rijekom i Lučkom upravom. Također, ministar je najavio izradu nove desetljetne
strategije o razvoju nautičkog turizma napomenuvši da u ovom trenutku traje
faza evaluacije stanja na terenu.

Boravišne pristojbe

Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma, najavio
je korekcije godišnjih iznosa boravišnih pristojbi za pomorske kapacitete,
dodavši kako će one u buduće biti prepuštene županijama, što je oblik
pravovaljane reakcije na aktualan nedostatak marina i vezova na našem moru.
Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze
PGŽ-a pozdravila je najavljenu decentralizaciju te prognozirala da će ovaj
potez imati pozitivne utjecaje na nautički turizam.

Drugom panelu konferencije sudjelovali su i predsjednik
uprave ACI-ja (državnog lanca marina) Kristijan Pavić te ravnatelj Lučke uprave
Rijeka Denis Vukorepa.