Održana generalna proba nove verzije predstave Turbofolk

Preko melodija na
mobilnim telefonima, kroz životni stil novih društvenih elita, te narodnjačke
klubove koji sve više sudjeluju u kreiranju identiteta jedne nove generacije,
turbofolk je u našoj sredini i dalje itekako prisutan, nezaustavljivo ulazi u
sve društvene pore.

Ova predstava pokušava odgovoriti na pitanje u čemu leži
tolika fascinantnost ovog fenomena, zašto se sve više mladih, ali ne samo
mladih, poistovjećuje s njegovim zvijezdama i pjesmama, represivni pristup
smanjuje ili povećava interes za njega, te ukazati na cijeli niz paradoksa koji
turbofolk okružuju.

U svom reloaded odnosno RI-loudid izdanju, Turbofolk će
igrati s novim glumačkim sastavom, aktualiziran za vrijeme u kojem ponovno
izlazi na scenu.