Koordinatorica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije dr. Nataša Zrilić iznijela je informacije o nastavku procesa strateškog planiranja, između ostaloga preporuke iznesene na koordinacijskom sastanku gradova pri Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, informacije o početku rada Upravljačke skupine za vrednovanje strategije i Riječke razvojne agencije kao vanjskog evaluatora, konstituiranju Partnerskog vijeća te posljednjoj održanoj tematskoj radionici koja se bavila festivalima.

Glavna preporuka sa sastanka u nadležnom ministarstvu tiče se pripreme Nacrta Strategije za natječaj za izbor urbanih područja, poput potrebe da Nacrt Strategije sadrži i ciljeve i prioritete, ali ne i prijedloge projekata, koji će se uvrstiti u godišnje akcijske planove.

Sukladno uputama za izradu Nacrta Strategije, na sastanku je definirana lista od sedam strateških projekata, a razgovaralo se i o pokazateljima učinaka i pokazateljima ishoda planiranih ciljeva i prioriteta, kao i o financijskom okviru koji je sastavni dio Strategije.

Dr. Zrilić je predstavila nove kriterije za ocjenu Strategije s prikazom mogućih izmjena Nacrta Strategije sukladno novim kriterijima. Naime, svi su gradovi-nositelji urbanih područja dali svoje komentare na prijedlog kriterija te se sukladno prijedlozima gradova raspravljalo o tome odgovaraju li prijedlozi svim gradovima, bez obzira na njihovu veličinu.

Postignut je i dogovor da se Strategija razmotri na svim predstavničkim tijelima gradova i općina Urbane aglomeracije Rijeka te na taj način, bez obzira na natječaj, pokaže spremnost za daljnju suradnju.

Članovima radne grupe prezentirana je i nova organizacijska struktura za ITU-mehanizam na razini RH i u Gradu Rijeci. Naime, Grad Rijeka će početkom sljedeće godine ustrojiti novu službu koja će se baviti isključivo projektima Urbane aglomeracije Rijeka.

Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. predstavlja temelj za izbor četiri urbana područja koja će koristiti sredstva EU-fondova u razdoblju 2017.-2020. godine. Naime, u Republici Hrvatskoj sedam urbanih područja oko najvećih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Pula, Zadar i Slavonski Brod) imaju mogućnost prijave na navedeni natječaj kojeg će raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova u siječnju 2016. godine, a samo četiri urbana područja će se izabrati do sredine 2016. godine.  Navedeni natječaj je neophodan s obzirom da navedeni gradovi u Republici Hrvatskoj konkuriraju za korištenje 345.351.261 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, a putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020.

Odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branka Grčića početkom listopada ustrojena je urbana aglomeracija Rijeka koju uz Grad Rijeku čine i gradovi Kastav, Kraljevica te Opatija i općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga te Viškovo. Urbana aglomeracija je formirana s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, a ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava iz fondova EU.

Kalendar događanja