Održan zbor građana na Srdočima

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Srdoči Dario
Konta prenio je poruku Grada Rijeke da će izgradnja rotora početi
najkasnije u rujnu te trajati do kraja godine. Također je napomenuo da
se izgradnja rotora čeka već desetak godina te da je zbog povećanog
broja stanovnika prometni kolaps postao svakodnevnica Srdoča.

Osim neriješenog rotora, nezavršene ceste GSP 233
 koja stoji već godinama, zaustavljene realizacije GSP 231, napomenuo je
da se na Srdočima, na Martinkovcu, planira i izgradnja novog stambenog
bloka za oko 2 000 stanovnika.  Oni će se svi također uključivati na
istu, već sada zagušenu prometnicu  državnu cestu D 304.

Predsjednik Konta predložio je u cilju veće
protočnosti izgradnju 3 rotora koji bi po njemu riješili prometni čep
Predsjednik Konta predložio je u cilju veće
protočnosti izgradnju 3 rotora koji bi po njemu riješili prometni čep.
Prvi bi se po njegovom prijedlogu trebao nalazili na već aktualnom
mjestu planiranog velikog kružnog toka na Martinkovcu (spoj D304 i
Miroslava Krleže).

Drugi iznad postrojenja HEP-a na spoju
Dražice-Zamet i Tina Ujevića. Ovdje je Grad nekada planirao kružni tok
ili semafor no Konta je izrazio sumnju u to da će se graditi baš kružni
tok. Treći planirani rotor bio bi na spoju Miroslava Krleže i Bartola
Kašića na skretanju prema Plodinama. 

U raspravu se uključio velik broj stanovnika
Srdoča, pogotovo na temu planiranog velikog rotora na Martinkovcu.
Ključnu prezentacijsku ulogu proteklog tijeka realizacije ovog projekta
odigrao je predstavnik Hrvatskih cesta i stanovnik Srdoča, Matija Glad.
On je pobliže prezentirao situaciju sa strane Hrvatskih cesta koje
financiraju ovaj projekt. Izrazio je sumnju u brzu realizaciju  kružnog
toka zbog neriješenih vlasničkih odnosa nekih od dijelova planiranog
kružnog toka.

Građani su na zboru također odlučili Rijeka
prometu i Gradu Rijeci uputiti prijedlog novog prometnog dogovorenog
rješenja Ulice Tina Ujevića, koja bi trebala postati jednosmjerna
Prema njegovim riječima projektna dokumentacija
morala je u više navrata biti mijenjana, prvo zbog potrebe da se urede
prilazi okolnih poslovnih i stambenih objekata, a potom i i zbog
promjena nadležnosti nad cestom. Predsjednik Vijeća MO Srdoči zaključio
je da ako Grad Rijeka do rujna ne otpočne radove na planiranom kružnom
toku da će se krenuti u potpisivanje peticije.

Građani su na zboru također odlučili Rijeka
prometu i Gradu Rijeci uputiti prijedlog novog prometnog dogovorenog
rješenja Ulice Tina Ujevića, koja bi trebala postati jednosmjerna. Ovime
bi se omogućilo iscrtavanje nekoliko desetaka novih parkirnih mjesta,
jer je upravo parkiranje uz sigurnost prometa  jedan od najvećih
problema stanovnika Srdoča. Predloženo je i da se na dijelu nogostupa na
kojemu su sada parkirani automobili postave metalni stupići, kako bi se
omogućila nesmetana pješačka komunikacija.

(M.B.)