U sklopu projekta „Bakanalije - baka nije odavde“, 1. listopada, 2016. u prostorijama Ri Huba, kuhala su se tradicionalna jela manjinskih zajednica s ciljem upoznavanja posjetitelja s manjinskom kuhinjom. Ana Javor, Franka Blažić, Katarina Petrović i Andra Šikljan, studentice diplomskog studija Kulturologije iz udruge „Inicijativa kulturalnih studija“, osmislile su program projekta s ciljem približavanja manjinske kulture široj javnosti, posebno mladima.

Cjelodnevni program uključivao je kuhanje tradicionalnih
jela pripadnika manjina, radionice za djecu i odrasle, predavanje na temu hrane
i kulture, predstavljanje udruga koje se bave radom s izbjeglicama, kviz „Hrana
i različitost“ te glazbeni program.

U manifestaciji su sudjelovale Zajednica Talijana Rijeka, Srpsko kulturno
društvo „Prosvjeta“, Zajednica Roma „Romsko jedinstvo“, Slovenski dom „KPD
Bazovica“, Češka Beseda Rijeka, Matica slovačka Rijeka, Kulturno društvo Rusina
i Ukrajinaca „Rušnjak“, Bošnjačka nacionalna zajednica, Zajednica Albanaca,
Demokratska zajednica Mađara, Ruski dom, volonterska udruga „Are you Syrious?“ te
mnogi drugi. 

Projekt su podržali Grad Rijeka, Odsjek za kulturalne
studije, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i Studentski kulturni centar, a
realiziran je u suradnji s Europskom prijestolnicom kulture Rijeka 2020.

Više o projektu u prilogu.