Riječki Dečki

Za snimanje forografija novog
kalendara bilo je zaduženo sedam fotografa: Tea Cimaš, Nel Pavletić, Igor
Kovačić, Damir Škomrlj, Arsen Miletić, Vedran Karuza i Lucio Vidotto. Dio
koncertnog nastupa sa krova Tower centra pogledajte u video prilogu.