Dan akcije 2014

Cilj ovoga projekta je pružanje
mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne
za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Nakon cjelodnevnog
osmišljavanja projekta na zadanu temu svaka grupa srednjoškolaca u vijećnici je
prezentirala svoj projekt, a kao najbolji izabran je projekt grupe „Soba 315“
naziva „Djela, ne riječi“ koji će se realizirati uz financijsku podršku Grada
Rijeke te tehničku podršku Udruge Delta. Učenici su projekt osmislili kao
vatrogasnu probu koja će se nenajavljeno održati u školi za vrijeme nastave u
suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Rijeke i bolničarima iz KBC Rijeka.
Na taj način moći će naučiti kako poduzeti mjere sigurnosti u slučaju nesreće
jer smatraju da primarno treba znati kako spasiti nečiji život. Kako je
protekao „Dan akcije 2014.“ pogledajte u video prilogu.

Kalendar događanja