Od četvrtka, 7. svibnja, svi poduzetnici, zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kojima nije bio zabranjen rad, ali su pretrpjeli financijske štete s obzirom na umanjenje prometa moći će podnijeti e-zahtjev za umanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnine.

Kriteriji za umanjenje/oslobađanje plaćanja zakupnine

Odlukom gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela, svim zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke čija djelatnost nije obuhvaćena protuepidemijskim mjerama zabrane rada proglašenim od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno kojima nije bio zabranjen rad ali su pretrpjeli moguće financijske štete s obzirom na umanjenje prometa, djelomično se umanjuju ili otpisuju potraživanja koje Grad Rijeka ima prema njima s osnove zakupnine.

Kriteriji za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine su:

  • zakupnicima sa padom prometa od 20 do 50% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
  • zakupnicima sa padom prometa od 51 do 70% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%,
  • zakupnicima sa padom prometa od 71% i više odobrit će se 100% umanjenje odnosno stornirati će im se dostavljen račun za zakupninu.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju zakupnici će moći dostaviti isključivo putem online obrasca koji će uz upute o ispunjavanu biti dostupan na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr od 7. svibnja 2020. godine.

Razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja/oslobađanja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom iz 2019. godine. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godine u mjesecima referentnima za mjere umanjenja/oslobađanja zakupnine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, odnosno u mjesecu koji prethodi pandemiji koronavirusa.

Rokovi podnošenja e-zahtjeva

E-zahtjevi za djelomično umanjenje ili otpis potraživanja s osnove zakupnine moći će se podnijeti od četvrtka, 7. svibnja isključivo putem navedenog obrasca i prema sljedećim rokovima:

  • zahtjevi za ožujak 2020. godine podnose se do zaključno 20. svibnja 2020.godine,
  • zahtjevi za travanj 2020. godine podnose se do zaključno 31. svibnja 2020. godine,
  • zahtjevi za svibanj 2020. godine podnose se do zaključno 10. lipnja 2020.godine

Zakupnici prostora za knjižare i antikvarijate, koji su bili zatvoreni tijekom ožujka i travnja, a odobren im je rad u svibnju, mogu podnijeti zahtjev za oslobađanjem od plaćanja zakupnine za svibanj 2020. godine ukoliko također imaju pad prometa od 71 i više posto. Riječ je o djelatnostima trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama, djelatnosti trgovine na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama tj. trgovina na malo rabljenim knjigama – kojima je još i ranije umanjena ugovorena zakupnina u iznosu od 50%.

Od prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija (konzulati).

Svim zakupnicima koji koriste ugostiteljske objekte s terasama, za razdoblje od 11. do 31. svibnja 2020. god. odobrit će se umanjenje ugovorene zakupnine za zatvorene prostore u visini od 50% . Radi prilagođavanja rada na terasama ugostiteljskih objekata epidemiološkim mjerama, bit će omogućeno proširenje gabarita postojećih terasa, o čemu će biti donijet poseban zaključak.

Pojedine od ovih mjera prilagođavat će se ovisno o budućim odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Zakupnina za mjesec svibanj 2020. godine obračunat će se sukladno kalendarskim danima u kojima je bio omogućen rad pojedinoj djelatnosti, a sve sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o popuštanju protuepidemijskih mjera.

Podsjećamo, Grad Rijeka je u ožujku 2020. godine među prvima u Hrvatskoj donio mjere pomoći gospodarstvenicima koji su bili direktno pogođeni zabranom obavljanja djelatnosti u cilju sprječavanja širenja epidemije koronavirusa.