Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel dao je suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga Komunalnog društva „Vodovod i kanalizacija“, kojom od 1. travnja stupa na snagu povećanje cijene vodnih usluga.

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju pojasnio direktor KD
VIK-a Andrej Marochini, razlozi za korekciju cijene vodnih usluga su
višestruki. U prvom redu, studija izvedivosti 1,7 milijardi kuna vrijednog EU
projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije
Rijeka“, predviđa kontinuirano korigiranje cijenu odvodnje za stanovništvo,
koje za 2019. godinu iznosi 0,96 kuna, a od 2021. godine ovisno o izgrađenosti
sustava i uređaja za pročišćavanje.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel dao je suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga Komunalnog društva „Vodovod i kanalizacija“, kojom od 1. travnja stupa na snagu povećanje cijene vodnih usluga.Nadalje, sadašnji cjenik vodnih usluga iz 2011. s izmjenama
u 2013. godini formiran je na bazi troškova 2011. godine, a u međuvremenu je
došlo do povećanja troškova održavanja, na što se trebaju pribrojiti i povećani
troškovi održavanja proširenja mreže. Naime, u proteklih šest godina izgrađeno
je 88 kilometara vodovoda, 92 kilometra kanalizacije te 16 kanalizacijskih
crpnih stanica, uz rekonstrukciju postojeće mreže.

Jedan od razloga koji je utjecao na potrebu korekcije cijene
usluge je i kontinuirani pad prodaje vode, koji je 2000. godine iznosio 22,6
milijuna m3, a danas 13,1 milijuna m3.

Nove cijene

Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
povećat će se za sve korisnike za 4,35 kuna mjesečno pa bi umjesto dosadašnjih 10,65
kuna mjesečno cijena iznosila 15,00 kuna mjesečno po korisniku. Varijabilni dio
cijene povećat će se za stambene prostore i ostale
poslovne prostore (npr. prostore koji koristi gradska uprava) za 0,29 kn po m3
te bi umjesto sadašnjih 3,81 kn iznosio 4,10 kn po m3. Varijabilni dio cijene
vodne usluge javne vodoopskrbe za gospodarstvo povećat će se za 0,20 kn po m3
te bi umjesto sadašnjih 6,75 kn iznosio 6,95 kn po m3.

Varijabilni dio cijene vodne usluge javne odvodnje –
skupljanja otpadnih voda povećat će se za 0,96 kn po m3 te bi umjesto sadašnjih
1,54 kn iznosio 2,50 kn po m3 za korisnike stambenih prostora te i ostale
poslovne prostore.

To znači da bi se račun obitelj koja prosječno mjesečno
troši 10m3 vode povećao sa 146,36 kuna na 165,40 kuna, odnosno za 19,04 kuna.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel dao je suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga Komunalnog društva „Vodovod i kanalizacija“, kojom od 1. travnja stupa na snagu povećanje cijene vodnih usluga.

Također, od sada će svi, bez obzira na to jesu li
priključeni na kanalizaciju ili imaju septičke jame, plaćati istu cijenu javne
odvodnje i to po količini utrošene vode, a KD VIK će organizirati pražnjenje
septičkih jama tri puta godišnje.

Povećava se i fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne
vodoopskrbe za socijalno ugrožene građane povećava se sa 6,39 kn/mj na 9,00
kn/mj po korisniku, a varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne
vodoopskrbe sa 2,29 kn/m3 na 2,46 kn/m3. No, treba podsjetiti da prema Odluci o
socijalnoj skrbi, kućanstva koja ispunjavaju uvjete potpuno oslobođena plaćanja
potrošnje do 5 m3 vode mjesečno po članu kućanstva, a po gore navedenim
cijenama je plaćaju samo ako je potroše više od toga.

Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je svjestan da
povećanje cijene komunalnih usluga nije popularno, ali kad se stvori potreba,
ne može se izbjeći.

„Račun će se obiteljima koje troše prosječno 10 kubika vode mjesečno ovom
korekcijom povećati za 19 kuna. Međutim, činjenica je da bez ovog povećanje ne
bi bilo mogućnosti realizacije ovog velikog EU projekta, u kojem bespovratno
dobivamo 1,2 milijarde kuna. Sad si možemo postaviti pitanje, kada bi mi sami
iz svojih sredstava, bez tog projekta i granta EU uspjeli izgraditi ovakav
sustav, koji podrazumijeva 200 km kanalizacije, 100 km vodovodne mreže i novi
centralni uređaj za pročišćavanje voda, čime će Rijeka i velik dio područja za
koji je nadležan KD VIK, a koji se većinom odnosi na općine Jelenje, Čavle,
Viškovo i dio Klane, riješiti sustav odvodnje za narednih 50-ak a možda i više
godina, ali i očuvati izvorišta pitke vode te kvalitetu morske vode“, kazao je
gradonačelnik Obersnel.