Tijekom ove godine ističe valjanost gradskih DC RCC prepaid kartica koje osim korištenja za javni prijevoz i parking imaju i platnu funkcionalnost. Erste Card Club d.o.o. je tim povodom krajem siječnja započeo s procesom obnove postojećih kartica. Nove kartice su ujedno prepoznatljive i po novom dizajnu, vizualno prilagođenom projektu Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture.

Naknada za izdavanje nove kartice je 30,00 kn, a po uplati
naknade ECC će građanima novu karticu poslati na kućnu adresu. Postupak
izdavanja time je bitno olakšan i brži no ranije. Nove kartice vrijedit će tri
godine, točnije do 2022. godine.

Sve građane čijim karticama u ovom mjesecu ističe valjanost,
ECC je već dopisom obavijestio o isteku valjanosti kartice te im je poslana i
uplatnica sa svim potrebnim informacijama za plaćanje naknade. Naknadu je
moguće platiti online bankarstvom, u poslovnicama banaka, Hrvatske pošte i
FINE, kao i na svim prodajnim mjestima koja omogućuju plaćanje računa. Oni
građani kojima kartica ističe u veljači i kasnije, takve će dopise također
dobiti u danima koji slijede.

Građanima koji obnove karticu, automatski će se na novu
karticu prepisati postojeća prava za javni gradski prijevoz koja su im bila
upisana na dosadašnje kartice. To znači da neće imati potrebe odlaziti u
Autotrolej kako bi im se prebacio upis godišnjeg, odnosno mjesečnog pokaza,
nego će im to pravo automatski biti prepisano na karticu.  

Sredstva koja su bila uplaćena na dosadašnju DC RCC karticu,
također će se automatski prenijeti na novu karticu te će njima korisnik moći
raspolagati s prvim danom važenja kartice.

Dodatno, Erste Card Club je u dogovoru s Autotrolejom u
sustavu produljio trajanje gradskih Diners Club Rijeka City Card prepaid
kartica koje istječu zadnjeg dana siječnja na još jedan mjesec. Tako je
karticama kojima važenje istječe 31.1.2019, produljeno trajanje i na veljaču,
kako bi se na te kartice omogućio upis i korištenje mjesečnih prava za javni
gradski prijevoz za mjesec veljaču. Na taj će način mjesečno pravo za mjesec
veljaču moći upisati na postojeću karticu, a kad dobiju novu, upisana prava za
javni gradski prijevoz će im automatski biti prebačena na tu novu karticu što
znači da će novu karticu moći koristiti odmah kad je dobiju. Na ovaj način
građanima se želi maksimalno olakšati korištenje usluga javnog gradskog
prijevoza u razdoblju zamjene kartica kojima istječe važenje.

Napominjemo, kako se ovim produljenjem važenja kartice ne
produljuje mogućnost raspolaganja preostalim uplaćenim sredstvima koja postoje
na kartici i na mjesec veljaču. Preostala sredstva automatski će se prenijeti
na novu karticu i građani će moći s njima raspolagati na novoj kartici od prvog
dana njezina važenja.

S obzirom na to da gradska DC RCC prepaid kartica ima i
platnu funkcionalnost, korisnicima omogućuje i dodatne mogućnosti poput
plaćanja jednokratnih autobusnih karata i to po povoljnijoj cijeni, odnosno
plaćanje parkiranja na određenim gradskim parkiralištima Rijeka plusa.