Projekt Revival realiziran je u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. koji za cilj ima revitalizirati i ponovno staviti u upotrebu zapuštenu baštinu jadranskog krajolika te lokalnom stanovništvu i turistima, na siguran način, učiniti dostupnim zapuštene građevine, vojne utvrde i bunkere koji predstavljaju važan oblik kulturne baštine sa značajnim ekonomskim, turističkim i kulturnim potencijalom.

Revitalizacija riječke podzemne kulturne baštine

Uporište Katarina B odabrano je za prezentaciju u sklopu projekta Revival kao reprezentativni primjer građevina obrambenog sustava Wallo Alpino na riječkom području. Riječ je o vojnoj utvrdi koja datira iz 30-ih godina 20. stoljeća, a smještena je istočno od Centra za rehabilitaciju na Pulcu. Radi se o izuzeto kvalitetno sačuvanoj utvrdi, koja ima vrlo atraktivan podzemni i nadzemni dio i koja je dobar reprezentant ovog složenog fortifikacijskog sustava.

„Utvrda Katarina B dio je cijelog jednog sustava podzemnih tunela i bunkera koji su izuzetna baština čiju smo vrijednost prepoznali i zajedno s partnerima na projektu revitalizirali i otvorili za Riječane, ali i brojne turiste koji dolaze u naš grad. Nakon što smo prije četiri godine uredili i u funkciju stavili tunel u središtu Rijeke koji spaja trg ispred katedrale svetog Vida s dvorištem Osnovne škole Dolac, sudjelovanjem u projektu Revival nastavili smo s revitalizacijom ove naše podzemne baštine koju imamo i za koju vjerujem kako će biti izuzetno zanimljiva kako domaćim tako i stranim posjetiteljima“, rekao je gradonačelnik Marko Filipović prilikom obilaska.

Katarina B kao nova turistička atrakcija

Pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđan Škunca dodao je kako su za revitalizaciju odabrali upravo Katarinu B budući da se radi o jednoj od rijetkih fortifikacija koja ima kružnu formu što je čini vrlo pogodnom za turistički obilazak.

Novom kulturno-turističkom rutom u Rijeci zadovoljan je i direktor turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa koji je rekao kako vjeruje kako će Katarina B postati nova riječka turistička atrakcija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.825.035,00 eura, bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 136.127,50 eura, a preostala sredstva osigurali su partneri projekta.

Obilasku su prisustvovali i Iva Bencun iz zadarske turističke agencije Break-leag d.o.o. koja je bila angažirana za poslove izrade kulturne turističke rute u sklopu projekta, predsjednik Mjesnog odbora Brašćine-Pulac Josip Rupčić i brojni drugi gosti i suradnici na projektu.

Nositelj projekta je talijanski Grad Forli, uz partnere Grad Campobasso (IT), Grad Cesenatico (IT), Grad Pesaro (IT), Grad Rijeka (HR), Grad Zadar (HR), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR) i Sveučilište u Zadru (HR).