3. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Odgovarajući na vijećničko pitanje, Obersnel je rekao da je od oko 2000 gradskih prostora, njih oko 130 praznih. Podsjetio je da su početne cijene zakupa za veći dio prostora smanjene, osim za one na atraktivnim lokacijama. Istaknuo je da su najčešće prazni i zapušteni poslovni prostori u privatnom vlasništvu ili oni kojima upravlja Agencija za upravljanje državnom imovinom.

Pitanje, na koje nisam uspio dobiti odgovor, jest po kojim cijenama privatne osobe iznajmljuju prostore u gradu, rekao je Obersnel dodavši da je taj podatak proglašen poreznom tajnom.

Na vijećničko pitanje o slučaju davanja gradskog poslovnog prostora u podzakup, odnosno zašto se s krajnjim korisnikom izravno ne ugovori zakup, Obersnel je rekao da je zakupac, prema uvjetima natječaja, podmirio dugovanja prethodnika, da je jamčevina za licitaciju bila milijun kuna te da je poslovna politika podzakupca, u ovom slučaju svjetskog odjevnog brenda, da se ne bavi pitanjima zakupa.

Dodao je da grad nekad izravno kontaktira sa zakupcima, nekad ne, ali da je važno da se obavi dobar posao te da većina poduzetnika ipak želi zakupiti poslovni prostor u vlasništvu grada.

Vijećnike je zanimalo hoće li gradska uprava omogućiti besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola, na što je Obersnel odgovorio da neće i da to nije socijalna politika. Smatra da društveni novac treba usmjeriti onima kojima je potrebno, a da će obitelji koje ispunjavaju kriterije gradskog socijalnog programa dobiti pomoć za kupnju udžbenika.

Na pitanje o sudbini brodogradilišta 3. maja, i iskazanu bojazan da se preustroj neće provesti, nego da će novac od tog procesa zavšiti u Uljaniku, Obersnel je odgovorio da će 3. maj imati svoju upravu i nadzorni odbor te da je ugovorom jasno definirano da će u 3. maju ostati 1400 zaposlenih, a, u određenim uvjetima, najmanje 1100.

Odgovarajući dalje na vijećnička pitanja, rekao je i da je ova vlada prepoznala važnost riječkog prometnog pravca te da na području grada ulažu velike svjetske tvrtke. Dodao je da je teritorijalnim ustrojem iz 1993. Rijeka ostala bez industrijske zone, koja sada pripada Bakru, da su tu zonu građani Rijeke finacirali i gradili te da i danas sve tvrtke koje ondje rade navode da posluju u Rijeci.

Sjednica Gradskog vijeća nastavljena je raspravom o izvršenju proračuna za 2012. i drugim temama.