Vojko Obersnel

Predstavljamo skraćeni tekst gradonačelnikovog intervjua u kojem je
predstavljen riječki slučaj razvoja luke, dok sažetak
samog intervjua na engleskom jeziku
možete pogledati na linku.

90ih godina
prošloga stoljeća, potreba da se zaustavi kontinuirani pad lučkog prometa Luke
Rijeka nametnula je novu strategiju razvoja kako bi se osigurala kompetitivnost
riječke luke. Riječki Gateway projekt sada odlučno ulazi u provedbenu fazu, a
gradonačelnik Obersnel je predstavio najveće izazove i poteškoće ovoga projekta
kojim će se uvelike promijeniti izgled grada dajući riječkoj luci potpuno novu
ulogu na međunarodnoj sceni.

Rijeka
Gateway projekt složeni je razvojni program koji ima za cilj usklađivanje
lučko-operativnih zahtjeva s urbanim dijelom gradskog područja te prometno
povezivanje lučkog područja s međunarodnim cestovnim i željezničkim koridorima.
Od strane eminentnih ekspertnih grupa izrađeno je više studija o mogućnostima
razvoja riječke luke. Posljednju u nizu studija izradila je 2008. godine
poznata nizozemska konzultantska tvrtka Rotterdam Maritime Group koja
predstavlja Master plan razvoja riječke luke. Parcijalna relokacija određenih
lučkih aktivnosti omogućit će razvoj grada uz more jer bi se lučki prostor u
samom središtu grada prenamijenio za urbane sadržaje. Projekt je dobio veliku
financijsku potporu Svjetske banke.

Značajne
komponente projekta su novi kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu i
izgradnja druge faze Kontejnerskog
terminala Brajdica
s ciljem povećanja kapaciteta, veće efikasnosti i
tehnološke cjelovitosti terminala. 

Gradonačelnik
je naveo osnovne ciljeve ova dva projekta, te trenutno stanje njihove provedbe,
navodeći kako će Brajdica koja je završena i koja će biti u punoj funkciji do
početka mjeseca srpnja, imati mogućnost povećanja ukupnog godišnjeg kapaciteta
od 600,000 TEU. Nakon prve faze izgradnje Zagrebačkog pristaništa, koji će
uslijediti 2017. omogućit će se povećanje  kapaciteta kontejnera kroz luku
Rijeka na više od 1 milijun TEU godišnje. Druga faza, koja će ovisiti o budućem
koncesionaru, omogućit će dodatno povećanje kapaciteta i to na 1.2 milijuna
TEU. Obzirom da će se osim kontejnerskog poslovanja, povećati promet i tekućeg,
rasutog i generalnog tereta, osnovni ciljevi ovih projekata nisu samo u
funkciji transporta, već imaju i ekonomsku funkciju jer će privući nova
ulaganja i razvijati nove tehnologije.

Obersnel o projektu Rijeka GatewayŠto se tiče
novosti u fazi njihove provedbe, važno je napomenuti da je krajem mjeseca
svibnja dostavljeno 10 novih dizalica na Kontejnerskom terminalu, a da je i
nedavno uveden i BIP (Border Inspection Point) kao jedan od uvjeta EU, tako da
će sav teret životinjskog i biljnog porijekla koji se uvozi u EU morati proći
ovu lučku kontrolu.

Obzirom da će
se najveći zahvati na razvoju luke provesti upravo u blizini centra, na pitanje
što će promijeniti za građane i koje će negativne posljedice za život građana
imati prenamjena lučkih prostora gradonačelnik je odgovorio, da će
građani zasigurno profitirati razvojem Delte i Porto Baroša jer će se oni
urbanizirati, dok će neki negativni aspekti Brajdice, koja se nalazi u
neposrednoj blizini rezidencijalne zone, kao što su buka i svjetlost i dalje
ostati, iako smo riješili problem svjetlosti, a nastojat ćemo i buku svesti na
minimum kako bismo izbjegli konflikte.

Jedan od
glavnih ciljeva Gateway projekta je i otvorenje grada prema moru.
Gradonačelnika se pitalo kako će se riješiti barijere koje se često nalaze u
blizini lučkih aktivnosti kao što su željezničke pruge i druge tračnice za
lučki transport uz istovremeno korištenje željeznice kao održivog transporta,
te što je sa skladištima i silosom.

Obersnel je
objasnio kako je moguće rješenje da se obalna željeznička pruga
prenamjeni  za gradsku, odnosno da bude u funkciji gradskog javnog
prometa, dok se planira provesti rekonstrukcija postojeće željezničke pruge
koja prolazi kroz grad, a s time bi se riješili konflikti s urbanom zonom,
pješački prijelazi, problemi buke i vibracija. Tako da ne mislimo da bi
željeznica bila prepreka. Što se tiče silosa, pitanje oko njegove obnove ili
rušenja je dalje otvoreno. Međutim, to će ovisiti o razvoju lučkih sustava, a
trenutno nam je prioritet izgradnja željeznice i kontejnerskog terminala.

U zadnjem dijelu intervjua,
gradonačelnik je govorio o trećem dijelu Gateway projekta, odnosno o razvoju
Delte i Porto Baroša za koji su, sukladno usvojenom GUP-u, danske tvrtke COWI i
Gehl Architects, izradile smjernice uređenja za developera. Projekt uključuje prenamjenu i
modernizaciju trenutno lučkog područja, a koji će u budućnosti  sadržavati
moderan pomorsko putnički terminal koji će biti prilagođen građanima i
sadržavati i ugostiteljsko-komercijalne sadržaje, zatim planira se izgraditi i
nautički centar odnosno marina na području Porto Baroša. Sjeverni dio Delte će
se razviti u gradski park, a središnji i južni u potpuno novu urbanu cjelinu sa
stambenim, poslovnim, kulturnim i javnim sadržajima čime će naš grad dobiti
potpuno novi identitet.

Na kraju intervjua, gradonačelnik je
naglasio kako će razvoj Delte donijeti gradu novi stil života i dobre
vibracije, kao i nova radna mjesta. Novi sadržaji će stvoriti dodanu vrijednost
gradu i podržati već uznapredovali razvoj grada na polju znanosti, luke i
zelenih tehnologija, a sve kako bi Rijeka postala privlačnija svojim građanima
i ljudima koji žele odabrati Rijeku za život. Razvojem Delte, riječki identitet
koji se veže uz vodu, zdrav život, sport, kulturu, prirodu i događanja, ove
komponente ne samo da će se moći dosegnuti nego i proširiti.

(I.S.)