undefined

Do sad je Grad već
osigurao uvjete za tu gradnju ustupanjem zemljišta u svom vlasništvu
KBC-u, a KBC je sklopio ugovor o rušenju postojećih objekata bivše
vojarne, te će u idućih 15 dana raspisati natječaj za gradnju prve faze,
rekao je Obersnel.

Ona obuhvaća izgradnju objekata klinika za pedijatriju,
ginekologiju i porodništvo, koji bi trebali biti dovršeni do 2018.
godine, kazao je. Usporedno s prvom fazom, priprema se nastavak gradnje u
drugoj fazi, odnosno ostatka bolnice.

Gradit će se modelom javno-privatnog partnerstva, a Centar za
energetiku i investicije pregovara s odjelom Svjetske banke za pripremu
natječaja za odabir privatnog partnera, rekao je gradonačelnik.

Za djelovanje KBC-a na postojećim lokacijama na odgovarajućoj
razini do izgradnje nove bolnice nužno je graditi spojni prolaz između
dviju zgrada u Dječjoj bolnici i urediti okoliš Klinike za onkologiju, u
čemu sudjeluju Rijeka i gradska komunalna društva, kazao je Obersnel.