Dalekovod, HEP, struja

Prema obavijesti Odjela gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2014. godine, poduzeće HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka izvoditi će radove za potrebe priključaka i na održavanju u ulicama Anke Krizmanić, Naste Rojc, Rose Leard, Slave Raškaj, Vere Nikolić-Podrinske i Vrlije.

Oznake