Obavijest javnosti o početku izrade ciljane izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac

O
prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se prethodna i javna
rasprava. Obje rasprave bit će objavljene u službenom glasilu i dnevnom
tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog
plana, obavještava javnost da se pristupilo izradi ciljanih izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac temeljem
članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).