nautika

Grad Rijeka nalazi se na sjecištu važnih
prometnih pravaca prema velikim europskim tržištima, dok Riječka luka
predstavlja najznačajniju pomorsku vezu Hrvatske sa svijetom.  Zahvaljujući takvom položaju Rijeka je
oduvijek bila mjesto ekonomske i kulturne razmjene, važno pomorsko i
industrijsko središte u kojem je dominirala brodogradnja i djelatnosti koje su
se na nju vezivale, pa je i prvi hrvatski nautički sajam održan upravo u
Rijeci.

Kao nastavak te duge tradicije nautičkih
sajamskih aktivnosti Rijeka će od 27- 29. rujna 2013. biti domaćin novog
nautičkog sajma pod nazivom RIJEKA NAUTIC SHOW koji će, nadaju se organizatori,
moći odgovoriti na sve zahtjeve tržišta, potrebe izlagača i očekivanja
posjetitelja. Višegodišnja gospodarska kriza posebno se odrazila na nautički
sektor te se tijekom godina značajno smanjio broj potencijalnih izlagača samim
time i kvaliteta nautičkih priredbi. Takvi uvjeti nisu naklonjeni pokretanju
novih sajmova, no istovremeno je potrebno učiniti nešto kako bi se pomoglo
nautičkom sektoru.

Upravo iz tog razloga Grad Rijeke sa
partnerima želi da Rijeka Nautic Show bude kvalitetna potpora domaćoj
proizvodnji i izvozu, mjesto susreta gospodarstvenika i atraktivan nautički
događaj koji njeguje kulturu življenja s morem i uz more i doprinosi razvoju
nautičkog turizma. Sajam je stoga namijenjen svim poslovnim subjektima koji su svojom
proizvodnjom, ponudom ili uslugom vezani ili upućeni na nautički sektor. Nositelj
organizacije i glavni koordinator svih aktivnosti je Zajednica tehničke kulture
Rijeka. Osim Grada Rijeke i Lučke uprave Rijeka, podršku projektu pružila je
Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Grada Rijeke, Hrvatska
gospodarska komora te Ministarstvo poduzetništva i obrta.