U sklopu projekta „Nove
mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih“, Udruga SMART i
Volonterski centar Osijek organiziraju i provode Akademiju menadžmenta
neprofitnih organizacija namijenjenu mladima od 18 do 29 godina.

Akademija će uključivati besplatnu
edukaciju u trajanju od 15 dana tijekom svibnja, lipnja i početkom srpnja 2015.
godine u sklopu koje će polaznici steći nova i korisna znanja vezana za ulogu
neprofitnog sektora u društvu, pripremanje i pisanje projekata za Europske
fondove, izradu proračuna za neprofitnu organizaciju, upravljanje projektima i
dr. Predviđena je i stručna praksa u trajanju od 125 – 150 sati koju je moguće
odraditi u nekoj od udruga, javnih ustanova ili lokalnih i regionalnih  samouprava, uz podršku mentora.

Prijave za Akademiju menadžmenta neprofitnih organizacija
počinju 24. ožujka i traju do 3. travnja 2015. godine. Za sudjelovanje je
potrebno ispuniti prijavnicu i motivacijsko pismo koje je moguće pronaći na web
stranicama Udruge SMART www.smart.hr.

Dokumenti:
Prijavnica – Akademija menadžmenta neprofitnih organizacija