Mjesečnu
novčanu pomoć može ostvariti umirovljenik/ca s mirovinom do 1.400 kuna.

      Potrebna
d
okumentacija:

 • osobna
  iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid ili preslika)
 • OIB
  podnositelja zahtjeva
 • potvrda
  o visini mirovine u Republici Hrvatskoj (odrezak od mirovine za zadnji mjesec)

  ili

 • potvrda
  o visini mirovine iz inozemstva (obvezno priložiti i potvrdu Hrvatskog zavoda
  za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u Republici Hrvatskoj ili potvrdu
  o visini mirovine u Republici Hrvatskoj)
 • preslika
  broja tekućeg računa ili štedne knjižice.
 • izjava
  o nepostojanju (su)vlasništva stana ili kuće koji/koja se ne koristi za
  stanovanje, poslovnog prostora ili kuće za odmor na području  RH (obrazac izjave dostupan na šalteru)