Nika Rukavina izlaže u Ribooku

Sama autorica podijelila je svoje radove izložene u prostoru
knjižare Ribook, na one koji su tržišno atraktivniji, i na one konceptualnije,
koji imaju svoju priču, ali ne i mjesto na svačijem zidu. Dok nam crno-bijeli
radovi, koji pomalo podsjećaju na kadrove kakvog dobrog stripa, donose vedute
Rijeke i okolice, oni u koloru upoznaju nas s autoričinim preokupacijama i
razmišljanjima. Izložba ostaje u Ribooku do kraja mjeseca, a više o izloženim
djelima rekla nam je sama autorica.