“Jalova” je zamišljena kao dio triptiha, nastalog
u suradnji KUD – a “Borza” iz Maribora i nekolicine hrvatskih
autorica. Obzirom na format same predstave koji dopušta samostalno izvođenje,
“Jalova” je zaživjela kao zasebna predstava, izvan triptiha. Daria
Lorenci Flatz i Marin Alvir (koji je ujedno skladatelj i izvođač glazbe u
predstavi) pred publiku iznose priču o neplodnoj ženi i raznim situacijama koje
iz toga proizlaze. Posebna je kritika iznesena na restriktivni zakon o
medicinski pomognutoj oplodnji, koji je bio na snazi u trenutku koncipiranja
predstave.

“Jalova” se može pogledati u dvorani
“Filodrammatice”, svaku večer u 19:30, do 14. prosinca. Što je za
našu kameru rekla glumica Daria Lorenci Flatz te kako je izgledala izvedba u
“Filodrammatici”, doznajte iz priloga.