Sportska fotografija

Po zatvaranju natječaja sve pristigle fotografije
pregledat će Prosudbeno povjerenstvo formirano od predstavnika struke i
organizatora. Prosudbeno povjerenstvo odabrat će do 50 najboljih fotografija te
ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti
fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te posebna priznanja.

Prijava
na natječaj kao i dostava fotografija obavlja se preko online
obrasca
.


Pravila natječaja:

Na natječaju mogu sudjelovati amaterski i profesionalni
fotografi bez ograničenja.

Fotografije moraju biti snimljene u 2016. g.

Autor može prijavit neograničen broj fotografija ali
najviše tri fotografije iz istog sporta osim u atletici (najviše 3 fotografije
iste discipline).

Prijavu i predaju fotografija moguće je izvršiti i putem
online obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ
(www.sport-pgz.hr).

Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u
.jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke / ne veće od 5
MB, rezolucije 300 dpi.

Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i
crno-bijele /CB/.

Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije
dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog
sadržaja.

Krajnji rok dostave fotografija je 4. studeni 2016. g.

 

Po zatvaranju natječaja sve pristigle fotografije
pregledat će Prosudbeno povjerenstvo formirano od predstavnika struke i
organizatora. Prosudbeno povjerenstvo odabrat će do 50 najboljih fotografija te
ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti
fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te posebna priznanja.

Nagrade i priznanja:

Prvo mjesto – zlatna medalja 500 EUR

Drugo mjesto – srebrna medalja 300 EUR

Treće mjesto – brončana medalja 200 EUR

Nagrade (u naravi) za najboljeg mladog autore

(autor na dan zaprimanja fotografija ima manje od 21
godinu)

5 pojedinačnih diploma za izvrsnost

Katalog izložbe: Organizator će izdati katalog u
digitalnom formatu i dostaviti ga svim sudionicima natječaja na e-adresu
navedenu u prijavnici.

 

Autorska prava:

Neke od izabranih fotografija bit će tiskane na
promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici za otvaranje izložbe i
pratećih manifestacija, na plakatu ili na informaciji za novinare. Svi
spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha
promocija izložbe, autora i sporta u cjelini,

Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja
autora u svim oblicima objave, bit će poštivana,

Sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje
fotografije i preuzima odgovornost za autentičnost i sadržaj prijavljenih
fotografija,

Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete
natječaja.

 

Objava rezultata:

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim
stranicama Zajednice sportova PGŽ.

Autori će biti obaviješteni e-mailom do kraja studenog
2016. g.

 

Izložba najboljih radova:

Organizatori će nakon zaključenog natječaja najbolje
fotografije predstaviti javnosti na foto izložbi koja će biti organizirana
početkom prosinca 2016. g. u Rijeci.