Tijekom proteklog mjeseca u smještajnim kapacitetima na području grada Rijeke ostvareno je 123% više dolazaka u odnosu na lipanj 2021. godine. Ovaj izuzetan rezultat u pogledu dolazaka Rijeka prije svega može zahvaliti dolascima stranih gostiju čiji se broj dolazak povećao za fantastičnih 170%.

Uspoređujući navedene brojke iz 2022., s brojkama iz rekordne 2019. godine može se zaključiti da je i tu došlo do pozitivnih pomaka i to u visini do 5% u odnosu na broj noćenja iz lipnja 2019. godine.

Broj noćenja u lipnju 2022. također se povećao u odnosu na broj noćenja u lipnju 2021. i to za 123% čemu je u znatnoj mjeri pridonio rast noćenja stranih gostiju za 154%. Najveći broj noćenja ostvaren je u privatnom smještaju i to u visini od 55%.

Rijeka panorama

Tijekom lipnja 2022. godine nastavljeni su vrlo dobri trendovi turističkih pokazatelja na teritoriju grada Rijeke

Usporedbom broja noćenja u lipnju 2022. godine s brojem noćenja u lipnju rekordne 2019. godine vidljivo je povećanja u visini od 23% noćenja što je svakako vrlo vrijedan rezultat.

Najveći udio među stranim gostima drže turisti iz Njemačke, a slijede ih oni iz Italije, Austrije, Poljske i Mađarske.

„Ovakvi rezultati u lipnju ne trebaju čuditi jer su turistički djelatnici zajedno sa svim turističkim čimbenicima u Rijeci zajedničkim naporom u lipnju 2022. godine kreirali veliki broj atraktivnih događanja koji su zasigurno pridonijeli ovakvim povećanjima i dolazaka i noćenja. U prvom dijelu godine zamjetan je i trend povećanja broja smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju što pokazuje da su se privatni investitori, nakon pandemijskog razdoblja u kome su pokazivali suzdržanost, hrabrije okrenuli investiranju i angažiranju novih kapaciteta za smještaj turista“, komentiraju iz Turističke zajednice grada Rijeke.