Seminar predstavlja close
reading
 Kafkine kratke priče “Istraživanja jednog psa”. U priči
nam je predstavljena briljantna i na trenutke urnebesno smiješna parodija
znanstvenog istraživanja i normi koje nadziru današnju produkciju znanja, a
koje je Lacan nazvao “Sveučilišnim diskursom”. Zaista, ako bi postojala jedna
riječ kojom bi se opisalo današnji neoliberalni menadžment sveučilišta, sa
svojom proliferacijom mehanizma recenzije, korporativnih direktiva i
administrativnih slojeva, ona je “kafkijanska”. No Kafka nije bio samo ustrajni
dijagnostičar naših hiperbirokratskih vremena, nego također i  teoretičar
alternativne znanosti, drugoga načina mišljenja, možda čak iizlaznog rješenja.

Revolucionarna
studija Kafkina psa ide protiv neoliberalnog menadžmenta sveučilišta. Koja bi
to bila vrsta akademije, novoga sveučilišta ili prosvijećenoga instituta
budućnosti, koja bi mogla prihvatiti istraživanja psa kao istinski
istraživački program? Da li bismo životinjsku znanstvenu karijeru, sa svim
svojim halucinacijama i vizijama, paradoksnim spekulacijama, ekstremnim
auto-eksperimentima mogli uzeti ozbiljno? U ovoj krinci pisanja o usamljenim
psećim pokušajima da “pređe na ti” sa vlastitim osobitostima – to jest, u
kronikama mislioca pseće prirode, u vlastitoj otuđenosti, u svojoj nemogućnosti
da ‘živi u harmoniji sa svojim ljudima i u tišini prihvati ono što narušava
harmoniju’ – Kafka jasno izražava svoj filozofski manifest.”

Aaron Schuster je gostujući istraživač Centra za
napredne studije Jugoistočne Europe (CNS-JIE),
Sveučilišta u Rijeci. Završio je preddiplomski studij na
Amherst Collegeu (SAD), gdje je specijalizirao teoriju prava te je potom
završio diplomski i doktorski studij na belgijskom Katholieke Universiteit u Leuvenu.
Njegova doktorska disertacija, The
Trouble With Pleasure: Philosophy and Psychoanalysis,
istraživala je
koncept užitka u povijesti filozofije, referirajući se na Freuda i Lacana. Kao
istraživač boravio je na Jan van Eyck Akademiji (2005. – 2006.) i pohađao
nastavu na PARTS-u (Performing Arts
Research Training Studios
) u Bruxellesu.
Trenutno je predavač teorije na Sandberg Institutu u Amsterdamu. Uz predavanja
i publikacije koje se fokusiraju na kontinentalnu filozofiju 20. stoljeća,
pisao je o suvremenoj umjetnosti i kulturi za Cabinet, Metropolis M, Frieze i
druge te je kao pisac surađivao s umjetnicima na brojnim projektima i
performansima.