undefined

Erasmus Student
Network (ESN) najveća je studentska organizacija u Europi, koja djeluje u 40
zemalja i broji više od 15 000 volontera. U Hrvatskoj postoji šest sekcija,
jedna od kojih je i ESN Rijeka. ESN je jedina studentska udruga čiji rad, na
razini Europe, podržava Europska komisija, dok je na razini Republike Hrvatske
podržava Agencija za mobilnost i programe EU.

Na Nacionalnoj
Platformi raspravljat će se o kvaliteti 
raznih  aspekata  studentske 
mobilnosti  na hrvatskim
sveučilištima, radit će se na implementaciji internacionalnih projekata ESN-a
na nacionalnu i lokalnu razinu te na edukciji članova ESN-a Hrvatska kroz
brojne radionice i predavanja.

Povodom
platforme, ESN Rijeka ima cilj predstaviti Primorsko-goransku županiju, Grad
Rijeku, Sveučilište u Rijeci i Hrvatsku u najboljem svjetlu kako bi zaslužili
nova priznanja i opravdali već dobivena, kao što je titula druge najbolje ESN
zemlje u Europi, dobivena u Varšavi prošle godine.