Recikliranje Voda

Novčana sredstva za nabavku ovog vozila i dodatne opreme za
TV inspekciju kanalizacije, vrijednih oko 3,5 milijuna kuna (uključen PDV),
osigurana su u sklopu 75 milijuna kuna vrijedne druge faze Projekta zaštite od
onečišćenja voda u priobalnom području (Jadranskog projekta) na riječkom
području.

Preostalim dijelom novca osiguranim u drugoj fazi Jadranskog
projekta na riječkom području izgradit će se ukupno 26,5 kilometra sustava
javne odvodnje s 5 crpnih stanica u naseljima Bajčevo Selo, Baćine, Buzdohanj,
Svilno, Orehovica, Cernik i Mavrinci te dovršiti mjesna kanalizacijska mreža u
naselju Pašac sa spojnim kanalizacijskim kolektorom Pašac – Orehovica.

Novonabavljenim vozilom višestruko će se povećati efikasnost
čišćenja kanalizacijskih kolektora u najnižim dijelovima Rijeke. Zbog
nepovoljne terenske konfiguracije grada, odnosno malog pada kanalizacijskih
kolektora u njegovim niskim zonama, stvara se talog koji nije moguće izbjeći, a
uslijed kojeg se smanjuje protočnost i funkcionalnost sustava javne odvodnje.
Kako bi sustav normalno funkcionirao potrebno je kolektore u ovim zonama grada
redovito čistiti. Višestruko povećanje efikasnosti u čišćenju postići će se sa
sposobnošću novonabavljenog specijalnog vozila da iz usisane otpadne vode
izdvoji mulj i talog te tako pročišćenu (tehnološku) vodu ponovno koristi.
Specijalno vozilo s reciklažom otpadne vode može neprekidno čistiti kolektor
dok se njegov spremnik ne napuni samo otpadom i muljem u količini do 10.000
litara. Nadalje je vozilom omogućeno istovremeno ispiranje visokotlačnom pumpom
(tlakom do 250 bara), usisavanje vakuum pumpom, recikliranje sadržaja spremnika
i upravljanje svim hidraulično i pneumatsko pokretanim dijelovima vozila. Zbog
njegovih dimenzija i lakšeg upravljanja, vozilo je opremljeno daljinskim
komandama.

Nabavkom ovog vozila vozni park KD ViK Rijeka broji ukupno
pet specijalnih vozila za čišćenje i održavanje javne kanalizacijske mreže.
Kako su preostala četiri starosti od 4 do 15 godina, sadašnji je prosjek
starosti vozila smanjen za 4 godine i iznosi 5,5 godina.

Dodatna oprema za TV inspekciju, nabavljena uz vozilo, sa
sposobnošću deseterostrukog optičkog zoom-a i izbjegavanja prepreka u kanalima,
namijenjena je snimanju i kontroli stanja kanalizacijske mreže smještenoj u
uskim gradskim zonama, u stepenicama i sl.

Osim navedenog, novost u upravljanju sustavom javne odvodnje
otpadnih voda na širem riječkom području je i sustav za satelitsko praćenje i
upravljanje voznim parkom.

Sustav je u primjeni od sredine 2010. godine. Osim
uobičajenih mogućnosti praćenja vozila i zapisa podataka o lokaciji, brzini,
smjeru kretanja te radu motora, on omogućava i praćenje rada usisne i
visokotlačne pumpe na specijalnim vozilima za čišćenje kanalizacije te
dvosmjernu komunikaciju i interakciju vozača i neposrednog rukovoditelja.
Zanimljivosti komunikacije i interakcije su primanje radnih zadataka na
standardni navigacijski uređaj u vozilu s izračunom najoptimalnije rute kroz
sva odredišta te upozoravanjem neposrednog rukovoditelja ukoliko se vozilo
nalazi izvan zone radnog zadatka.

Nadogradnjom uobičajenog sustava za satelitsko praćenje
prema posebnim zahtjevima KD ViK Rijeka, omogućeno je ocjenjivanje plana
čišćenja kanalizacije čime društvo postaje jedino u Republici Hrvatskoj koje čišćenje
kanalizacijskih cjevovoda obavlja sukladno hrvatskoj normi HRN EN 14654-1:2008
za upravljanje i kontrolu postupaka čišćenja ispusta i odvodnih kanala. Dnevni
izvještaji čišćenja kanalizacije i slivnika, temeljem zapisa o kretanju,
trajanju čišćenja kanalizacijskog kanala i korištenju vozila, omogućit će
podrobne analize kojima će se racionalizirati korištenja vozila i vozača, a
time postići i značajna ušteda u poslovanju.