Sajam poslova

Sajam poslova organizira se u suradnji s lokalnom zajednicom –
Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom
obrtničkom komorom, predstavnicima lokalne vlasti – županija i gradova,
Razvojnom agencijom, institucijama za obrazovanje odraslih i slično,
tj. sa svima onima koji utječu na razvoj tržišta rada i koji mogu
pridonijeti što boljoj realizaciji ciljeva ove manifestacije.

Kroz Sajmove poslova Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče direktni
kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika, potiče na aktivnost u
traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada,
pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja,
stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i
vještina potrebnih na tržištu rada. U okviru Sajmova poslova organizirat
će se okrugli stolovi, radionice, forumi, tribine i prezentacije na
kojima će sudjelovati predstavnici Zavoda, poslodavci i posjetitelji.

HZZ poziva nezaposlene osobe, poslodavce, učenike, maturante, studente i
sve koji su zainteresirani za aktivno uključivanje na tržište rada da
posjete Sajam.

RIJEKA – 12. travnja 2016.
Zgrada sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Rijeka (Sveučilišni kampus na Trsatu)

Oznake