Na Pehlinu i Zametu počinju radovi na kanalizaciji

Radovi
će se izvoditi po dionicama. Izvođenje građevinskih radova najprije će
započeti na sjevernom dijelu Bilogorske ulice – ogranku kojim se prilazi
kućnim brojevima od 1 do 19. Tijekom izvođenja radova u Bilogorskoj
ulici, promet će se odvijati uz ograničenja, a sve sukladno postavljenoj
privremenoj prometnoj signalizaciji.
 
Informacije o radovima i dinamici njihova izvođenja objavljene su na web stranicama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (www.kdvik-rijeka.hr u
rubrici Obavijesti – Radovi), a prometna rješenja tijekom izvođenja
radova dostupna su na web stranicama Rijeka prometa d.d. (www.rijekapromet.hr).
 
Građani
se s planiranom dinamikom izvođenja radova – počecima i završecima
radova po dionicama i fazama izvođenja u ulicama, kao i prometnim
rješenjima, mogu upoznati i u Mjesnim odborima Pehlin, Zamet i Gornji
Zamet.
 
Ova investicija gradnje i rekonstrukcije
vodno-komunalne infrastrukture dio je 23,1 milijuna kuna vrijednog
Projekta EIB/CEB u Rijeci, koji još obuhvaća radove u sjevernom dijelu
Donje Drenove, u Ulici Murini na Srdočima te radove u Ulici Ante Mandića
na Zametu koji su započeti u travnju i u ožujku započete radove na
rekonstrukciji postojeće kanalizacijske crpne stanice s pripadajućim
cjevovodima na području Kostabele.
 
Ovaj razvojni zahvat
financirat će se u 90%-tnom iznosu putem programa Hrvatskih voda, pri
čemu su sredstva osigurana iz zajma The European Investment Bank (EIB –
Europske investicijske banke) i Council of Europe Development Bank (CEB –
Razvojne banke Vijeća Europe). Preostali dio sredstava osigurat će se
iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Rijeke.

Odabrani izvođač radova je zajednica ponuditelja – tvrtke Centrogradnja d.o.o. i Tehnika d.d. iz Zagreba.
 
Stručni i obračunski nadzor nad radovima pružat će tvrtka HOUSE d.o.o. iz Rijeke. Investitor je KD Vodovod i kanalizacija  d.o.o. iz Rijeke. Prometna rješenja izradio je Rijeka promet d.d. iz Rijeke.
 
Sve
informacije o odvijanju prometa za vrijeme izvođenja radova mogu se
dobiti na info telefon 051 352 500 (07:00 do 15:30 sati).