Krk

Domaćih gostiju bilo je 37.877 ili 6,7 posto manje, a stranih 623.561 ili 2,04 posto više.

Najviše gostiju, odmaralo se u kućnoj radinosti (235.919) te u kampovima (222.252) i hotelima (194.741).

Najposjećeniji su bili Baška (154.990), grad Krk (153.805) i Omišalj (122.909), u kojima je ostvareno i najviše noćenja.

Na Krku je u prosincu boravilo 654 turista (1,9 posto manje nego u prosincu lani), a od njih su u hotelima boravilo 480 te u kućnoj radinosti 174 gosta.

Turisti su ostvarili 2675 noćenja (73,8 posto više), a oko dvije trećine noćenja ostvareno je u kućnoj radinosti.

Oznake