U subotu, 25. veljače, na Trgu Republike Hrvatske u samom centru grada, održana je 11. Humanitarna maškarana jota. Organizator manifestacije je Udruženje obrtnika Rijeka, a sredstva prikupljena prodajom jote donirala su se Caritasovom domu Sv. Ana - “sigurna kuća” za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja.

Pripremljeno je 600 porcija jote i
35 kg grobničke palente kumpirice. U jotu je stavljeno 50 kg fažola, 30 kg
kobasica, 30 kg suhog mesa i 65 kg kapuza, a porcija se mogla kupiti za samo 10
kn. 

Glavni pokrovitelj manifestacije
je Grad Rijeka, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, a supokrovitelji su
Turistička zajednica grada Rijeke, Turistička zajednica Općine Čavle, Grad
Bakar, Grad Kraljevica, Općina Kostrena i Općina Čavle. Glavni sponzor je RWE
Plin d.o.o.