Dan plesa

Na Korzu je također obilježen dan plesa u
organizaciji Udruge za scenske umjetnosti Prostor plus. U ovoj manifestaciji
sudjelovalo je 15-ak plesnih skupina, ali i pojedinaca iz Rijeke, sa različitim
vrstama izvedbi. Vrijedi istaknuti nastup plesne skupine Magija, koju čine mlade
osobe sa invaliditetom iz Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka
u suradnji sa Društvom za kibernetiku psihoterapije Rijeka.

Svjetski dan plesa popraćen je svake godine pismom
o plesu, kojeg najčešće napiše iskusan profesionalan plesač ili plesačica. Tu
čast ove godine imao je Israel Galvan de los Reyes, španjolski koreograf i
flamenco plesač. Jedan dio njegove poruke o plesu kaže:

„Ali ja vidim ljude kako se kreću dok hodaju po
ulici, dok zovu taksi, i dok se kreću na različite načine, raznim stilovima i
deformacijama… Svi oni plešu! Nisu toga svjesni, ali svi plešu! Poželio bih im
viknuti: ima ljudi koji to još uvijek ne znaju! Svi plešemo! Oni koji ne plešu,
nemaju sreće, mrtvi su, ne osjećaju niti trpe!“