predavanje o homofobiji

Kako se predavanje održalo u organizaciji
Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske i Lezbijske
organizacije Rijeka LORI, a u suradnji s Odsjekom za psihologiju, prisutnima su
se obratili i Danijela Almesberger iz Lezbijske organizacije Rijeka te Goran
Selanec, zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Izlaganjima, kao
i raspravom koja je nakon njih uslijedila, moderirala je Sanja Barić s Pravnog
fakulteta u Rijeci.

O čemu je bilo riječi, doznajte iz priloga: