Supertrash – ime posuđeno iz naslova prve pregledne izložbe
Sedlačekovog rada, održane u Sloveniji 2011. godine – objedinjuje izbor
najznačajnijh projekata koje je spomenuti umjetnik ostvario u posljednjih desetak
godina. Od 2001. godine Sedlaček je razvio bogat korpus radova koji se u prvom
redu temelji na teorijama o zbrinjavanju otpada te korištenju i ponovnoj
upotrebi jeftinih tehnologija i otpadnih materijala. Njegovi praktični i
šaljivi radovi posljedica su subverzivnog recikliranja znanstvenih, pravnih ili
tehnoloških činjenica te upošljavanja DIY metoda (eng. do-it-yourself, učini sam) i metoda kooperacije.

Kao što je Petja
Grafenauer napisala u Supertrash katalogu,
“njegovi projekti kreću se prostorom
lokalniih i globalnih problema otpada. Umjetnika zanimaju aktualne teme koje
spadaju u kategoriju tisućljetnih napora oko poboljšavanja ljudskog života.
Srećom, tih se problema ne dotiče naivno, netrpeljivo i moralistički, već
duhovito i poticajno. Njegove ideje su domišljate, kreativne i – iznad svega –
korisne”.

Sašo Sedlaček (1974.) je ljubljanski multimedijalni
umjetnik koji se u prvom redu zanima za odbačene i zanemarene predmete te
načine na koje se oni mogu ponovno učiniti korisnima. Sudjelovao je na brojnim samostalnim
i grupnim izložbama, predstavljajući radove u muzejima i galerijama poput
Zgrade secesije u Beču, Moderne galerije u Ljubljani, Muzeja Ludwig u Budimpešti,
te umjetničkim festivalima kao što su festival Ars Electronica u Linzu, Šesti
Taipei Bienale, Transmediale 2014. u Berlinu, itd. Osvojio je nekoliko nagrada
i sudjelovao u rezidencijalnim programima za umjetnike među kojima su ISCP u
New Yorku, IAMAS u Japanu i The Israeli Center For Digital Art u izraelskom
gradu Holonu.

Organizator: Drugo more

Partneri: Aksioma i Link Art Center

Donatori: Program Europske komisije Kreativna Europa, Nacionalna zaklada za razvoj
civilnog društva, Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske, Grad Rijeka – Odjel za kulturu

Program je realiziran u okviru Masters & Servers, suradničkog
projekta Aksiome (SI), Drugog mora (HR), AND-a (UK), Link Art Centra (IT) i d-i-n-a/The Influencers-a (ES).