Posrednik u prvim kontaktima s članovima Odbora za
bratimljenje Estea i Borislava Božića, kao predsjednika Fotokluba Rijeka,  bio  je
naš Riječanin, gospodin Mario Micheli. Naime, tijekom srpnja, na molbu
gospodina Maria Michelia i Waltera Pieressa iz Estea, Borislav Božić prikupio
je fotografije članova Kluba na temu Rijeke te ih poslao organizatorima susreta
u Este. Tema kolekcije poslanih fotografija bila je Rijeka. U konceptu poslanih
fotografija, kroz fotografsku sliku prikazani su svi važni kulturno-historijski
spomenici, urbani ambijent te Rijeka fotografirana iz zraka. Dakle, slikom je
na najafirmativniji način ispričana priča o Rijeci koju su vidjeli posjetitelji
izložbe u Esteu. Kolekcija je brojila 67 fotografija od devetnaest autora,
članova Kluba.

Atmosfera druženja članova dvaju klubova bila je više nego
ugodna jer je susret upriličen u Galeriji Principij u kojoj je postavljena
izložba Rijeka noću,  a u tijeku je bila
i radionica „Camera obscura“. Gosti su, 
s članovima Fotokluba Rijeka: Deanom Silićem, Ivom Vidottom, Marijanom
Mavić, Tanjom Ljubojević, Sašom Žicom te polaznicima radionice, u ugodnoj
atmosferi razgledali postojeću izložbu, ali 
i snimke nastale neobičnom camerom obscurom LJUBICA. Ovom prigodom
predsjednici dvaju klubova dogovorili su daljnju suradnju, a to je gostovanje
izložbe Fotokluba Este u Galeriji Principij.

U znak sjećanja na susret, predsjednik Fotokluba Rijeka
Borislav Božić u ime svih članova i svoje osobno ime zahvalio se na vrijednom
daru i za uzvrat im darovao knjigu Tarsatički principij u kojoj su sabrana sva
arheološka istraživanja prostora Staroga grada, mjesta gdje se nalazi sjedište
Fotokluba Rijeka i Galerija Principij. Također su darovani i s  jednom 
camerom obscurom LJUBICA.

Tijekom dana, gosti iz Italije posjetili su i Trsatsko
svetište i Trsatsku gradinu. Ovaj susret i suradnja dvaju klubova najdirektniji
je doprinos razvijanju pozitivne percepcije i prijateljske suradnje dvaju
gradova, dvaju naroda posredstvom univerzalnog jezika – jezika umjetnosti, tj.
fotografske slike.