Radi se o knjižici u kojoj za svako slovo abecede autor pronalazi jednu fijumansku riječ koja je povezana za jednu riječku tradiciju (npr. landize, sparhet, giornalini…) i predstavlja povratak jednoj staroj Rijeci i njenim tradicijama, igrama, ljudima i njihovim pričama.

„Mali fijumanski rječnik“ Ezija Mestrovicha zapravo je reprint, koji je izašao uz subotnje izdanje La voce del popola, 15. lipnja na Dan grada Rijeke. Sredstva za izdavanje je osigurao Grad Rijeka, kroz Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini (zajedno s ostalim programima usmjerenim na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara), te Primorsko-goranska županija.

Na naslovnici je djelo fijumanskog umjetnika Brune Paladina.