Maša Kolar, ujedno ravnateljica riječkoga Baleta, koreografirala je prvi dio na Ravelov „Bolero“, koji je elektroakustično obradio Višeslav Laboš. Nastupili su gotovo svi članovi tog ansambla. Drugi dio, nazvan
“Zid tišine” koreografirao je finsko-britanski koreograf i  plesač Kristian Lever. Glazbena podloga tog baleta u kojem nastupaju plesači Hugo Rodrigues, Svebor Zgurić, Shota Inoue, Ksenija Krutova, Marta Kanazir i Maria del Mar Hernandez je Bolero u c-duru Frederica Chopina. Pijanist Juraj Marko Žerovnik izvodio je Chopinovu skladbu uživo.

Balet "4 bolera", sastavljen od četiri dijela koje je koreografiralo četvero autora na glazbu Višeslava Laboša, Frederica Chopina, Camillea Saint-Saënsa i Mauricea Ravela, premijerno je izveden u petak, 9. studenoga 208., u HNK Ivana pl. Zajca. Japanski plesač Shota Inoue autor je koreografije za bolero nazvan “1/3” na glazbenu podlogu “El desdichado”
Camilea Saint-Säensa. Nastupio je Michele Pastorini. Koreograf posljednjeg dijela je jedan je od vodećih europskih koreografa Andonis Foniadakis čiji su plesači – Nika Lilek, Emanuel Amuchastegui, Ali Tabouch, Michele Pastorini i Laura Orlić – plesali na izvornu i integralnu inačnicu Ravelova “Bolera”.

Ravelov “Bolero”, skladan za balet Bronislave Nijinske,  najveličanstvenija je i najpoznatija verzija bolera u klasičnoj plesnoj glazbi, na koju su koreografirali najpoznatiji baletni umjetnici 20. stoljeća, poput Mauricea Béjarta i Bronislave Nijinske.

Nemoguće je ignorirati povijest u kojoj je bolero utjecao i oblikovao plesno-koreografski jezik, a svaka nova generacija konstruirala, u svojemu vremenu i svojemu kontekstu, drugačije viđenje te otvarala drugačiju
perspektivu i otkrivala drugačiji smisao istoga, ovisno o tomu kako se tijekom vremena oblikovala umjetnička svijest.

Reprize „4 bolera” su 10., 12., 13. i 16. studenoga 2018.