Luka Rijeka

LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u
pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa
sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB 92590920313, MBS 040141664 („Društvo“)
obavještava javnost: na stranicama Društva,
Zagrebačke burze i Hanfe objavljen je JAVNI POZIV NA UPIS DO NAJVIŠE
2.103.137 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. u IV.
(četvrtom) krugu („JAVNI POZIV“) .

Napomena o izvoru:
LUKA RIJEKA d.d. Rijeka
Riva 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 496-609
Fax: +385 51 496-509
E-mail: press@lukarijeka.hr
Web:  www.lukarijeka.hr