Luka Rijeka, Kontejnerski terminal Brajdica

Riječ je o financijskoj potpori Europske komisije za Udruženje sjevernojadranskih luka (NAPA),  a projekt se financira kroz program TEN-T 2007. – 2013. Vodeći partner projekta je Lučka uprava Rijeka, a njen ravnatelj Vlado Mezak ističe da je Lučka uprava Rijeka prva hrvatska luka koja vodi europski projekt od posebnog značaja za luke sjevernog Jadrana.

Najznačajniji cilj projekta, koji će završiti u prosincu ove godine, je pridonijeti razvoju luka na sjevernom Jadranu kao poveznih točaka između pomorskog prometa i drugih načina prijevoza otvaranjem ili poboljšanjem pristupa luka željezničkim vezama i unutarnjim plovnim putovima na transeuropskoj prometnoj mreži, naglasio je Mezak.  

U okviru projekta predviđa se izrada studija i dokumentacija potrebnih za pripremu kapitalnih ulaganja u razvoj povezanosti luka sjevernog Jadrana sa zaleđem putem četiri glavne tehničke aktivnosti. To su studije, idejni i glavni projekti za izgradnju novih željezničkih terminala te razvoj internih željezničkih mreža u lukama Rijeka, Kopar, Trst i Venecija, zatim studije i glavni projekti za daljnja poboljšanja pristupa pristaništima u luci Kopar, studija i osmišljavanje unutarnjih plovnih putova kojima se povezuje luka Venecija s lukama na unutarnjim vodama te pilot projekt za poboljšanje mogućnosti zajedničkoga rada dvaju različitih sustava.  

Mezak je naveo da se projektom doprinosi razvoju multimodalnosti boljim povezivanjem lučke i željezničke infrastrukture, povećanju kapaciteta luka za prihvat i otpremu većih količina tereta, razvoju zajedničkog rada dvaju različitih sustava te modernizaciji infrastrukture u skladu s EU standardima i razvoju transeuropske prometne mreže.
Partner u projektu iz Hrvatske je HŽ Infrastruktura, a projektom će se uz ostalo stvoriti i ključni preduvjeti za nadogradnju i modernizaciju riječke luke i njeno bolje prometno integriranje u europski prometni prostor.

Projekt će, kako je istaknuto, izravno utjecati na unaprjeđenje i nadogradnju kapitalnih projekata izgradnje željezničkih kolodvora na Kontejnerskom terminalu Brajdica te izgradnju u okviru strateškog projekta novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali. To se namjerava postići stvaranjem ili poboljšanjem veze sa zaleđem, osobito putem željeznice i veza na unutarnjim vodenim putovima unutar transeuropske prometne mreže (TEN-T).