U Delta labu održala su se završna predstavljanja volonterskih radova i zatvaranje Ljetne škole inovativne interpretacije industrijske baštine. Tijekom dva tjedna trajanja ljetne škole polaznici iz Hrvatske, Kine, Rusije, Čilea, Mađarske, Njemačke, Italije i Tajvana istraživali su mogućnosti inovativne interpretacije školskog broda “Galeb” i Palače Šećerane, dva reprezentativna objekta riječke industrijske baštine, koji su upravo u procesu prenamjene.

Kao rezultat radionice izaći će dokument u kojem će biti popisani svi prijedlozi nastali za vrijeme trajanja ljetne škole u nadi da će se neki od njih i realizirati.

Ljetnu školu inovativne interpretacije industrijske baštine organiziraju Centar za industrijsku baštinu i Centar za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci u suradnji s organizacijom European Heritage olunteers i platformom Culture Hub Croatia. Ljetna škola jedna je od aktivnosti koje Sveučilište u Rijeci provodi u sklopu projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

Kako je izgledalo predstavljanje radova te dojmove radionice podijeli su s nama neki od polaznika u video prilogu.