Linija 7A od ponedjeljka 2. studenoga u smjeru Hosti dijelom privremenom trasom

Linija
7A će u smjeru Hosti prometovati redovnom trasom do raskrižja
Vukovarska/Antuna Barca odakle nastavlja privremenom trasom: ul. Antuna Barca – nova cesta za Marišćinu – izlaz s nove ceste, odakle nastavlja do redovnog okretišta linije 7A na Hostima.

U
povratku započinje prometovati s okretišta Hosti odakle nastavlja
privremenom trasom: ulaz na novu cestu – nova cesta za Marišćinu – ul.
Antuna Barca do raskrižja Antuna Barca/Vukovarska odakle nastavlja
redovnom trasom.
 
Na privremenoj trasi uspostavlja se par stajališta na ugibalištima u ul. Antuna Barca u oba smjera.
 
Vozni red linije 7A po privremenoj trasi ostaje nepromijenjen.

Kalendar događanja