Grad Rijeka putem Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke organizira novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva namijenjenih osobama koje imaju prebivalište na području Grada Rijeke, i to umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina.

Zainteresirani građani mogu se za besplatni informatički tečaj prijaviti od 11. listopada, na telefon 327-155, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati.

Prijave ostaju otvorene do popune grupa.

Tečaj će trajati 20 školskih sati i održavat će se u Centru tehničke kulture, Školjić 6/prizemlje.  

Broj polaznika po grupama je najviše 8 osoba a ukupan broj polaznika u ovom ciklusu besplatnog informatičkog tečaja ograničen je na 67.

Prve grupe s tečajem će započeti već u drugoj polovici listopada a o početku rada njihove grupe polaznici će biti telefonski obaviješteni.

Osobe koje nakon zaključenja prijava budu izabrane kao potencijalni kandidati, prilikom upisa u tečaj trebaju donijeti potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa): 

  • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine,
  • osobe s invaliditetom jedno od navedenih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad;  rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalističkog pregleda o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba,
  • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata,
  • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi,
  • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Podsjetimo, tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana Grad Rijeka organizira od 2005. godine i do sada je tečajeve završilo preko 4000 polaznika.