kreativni odjel i k.e.š.

Dan
otvorenih vrata održat će se srijedu, 28. rujna 2016., od 18,00 do 19,30
sati, a namijenjen je prvenstveno roditeljima i učenicima sedmih i osmih
razreda osnovnih škola, ali i svima ostalima.

Na
Danima otvorenih vrata, prisutni će imati priliku učestvovati u aktivnostima:

 

VRIJEME

AKTIVNOST

MJESTO ODRŽAVANJA

18,00 – 18,15

Predstavljanje
KEŠ programa

 

Dom mladih,
Laginjina 15, Rijeka, plesna dvorana

18,15 – 18,45

Predstavljanje
aplikacije COMIC MANIA* koja je na vikend-školi poduzetništva održanoj na temu
“Osmisli svoju mobilnu aplikaciju”, osvojila 1. mjesto

Dom mladih,
Laginjina 15, Rijeka, plesna dvorana

18,45 – 19,15

Pomaknuti kviz, u
kojem će roditelji i učenici “sukobiti” svoju kreativnost.

Dom mladih,
Laginjina 15, Rijeka, I grupa – digitalna učionica

18,45 – 19,15

Pomaknuti kviz, u
kojem će roditelji i učenici “sukobiti” svoju kreativnost.

Dom mladih,
Laginjina 15, Rijeka, II grupa – velika sala za sastanke

19,15 – 19,30

Informacije o
upisima

Dom mladih,
Laginjina 15, Rijeka, digitalna učionica

 

* Aplikaciju
je osmislilo tim “Comic Mania” kojeg su činili Dominik Babić,
Stella Ćuk, Klara Jalžabetić, Mia Maoduš i Marin Šimičević, a realizirala
tvrtka EXEVIO d.o.o. iz Rijeke. Prisutni
će imati mogućnost prvi koristiti aplikaciju kreirajući svoj vlastiti strip
uz pomoć odabranih likova u aplikaciji.

 

Zainteresirani se mogu prijaviti na info@dom-mladih.hr.