Sredstvima of komunalne naknade financira se čitav niz komunalnih djelatnosti

U ovom se prijedlogu predviđa novo utvrđivanje zona za
obračun komunalne naknade i to s obzirom na mjesne odbore, odnosno prema
preciznim kriterijima opremljenosti mjesnih odbora. Predviđaju se i novi
koeficijenti zona, a za stambene i garažne prostore umjesto dosadašnjih pet
zona na području cijele Rijeke, grad će biti sagledan kroz šest zona.

Odluka se tiče svih građana i poslovnih subjekata koji su
obveznici plaćanja komunalne naknade.

Kako je navedeno u tekstu objavljenog Savjetovanja, u
proteklom su razdoblju na području grada Rijeke izvršena velika ulaganja u
komunalnu infrastrukturu. Povećao se broj uređenih površina i izgrađena je nova
komunalna oprema, što dovodi i do povećanja troškova održavanja kako novih
površina tako i opreme. 

Pritom, od 2001. godine do danas nije vršena ponovna analiza
komunalne opremljenosti pa je to učinjeno sada i to prema kriterijima
opremljenosti i potrebnim ulaganjima u područja pojedinih mjesnih odbora.
Temeljem te analize, u izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi predlaže se
ponovno utvrđivanje zona za obračun i to prema granicama mjesnih odbora i prema
analizi opremljenosti mjesnih odbora.

Za stambene i garažne prostore ovo ujedno znači i uvođenje
šeste zone u kojoj bi bili mjesni odbori Srdoči, Brašćine-Pulac, Pehlin,
Drenova i Gornji Zamet. Prva zona obuhvaćala bi, kao i do sada ulicu Korzo, a
druga zona mjesne odbore Vojak, Krimeja, Bulevard, Školjić, Kozala, Potok,
Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar- Sušak, Luka i Brajda- Dolac
(osim Ulice Korzo). Ostali mjesni odbori raspoređeni su, s obzirom na kriterije
opremljenosti u treću, četvrtu ili petu zonu.

Predloženi su i novi koeficijenti zona pa će za dio građana
i poslovnih subjekata to značiti povećanje ukupnog iznosa komunalne
naknade. 

No, za dio će ona pak pojeftiniti i to ne samo zbog promjene
granica zona već i zbog smanjenja dijela koeficijenata. To se prvenstveno
odnosi na poslovne prostore koji služe za proizvodne djelatnosti i na građevno
zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti.

Valja podsjetiti da se sredstvima koja se prikupe od
komunalne naknade financira čitav niz komunalnih djelatnosti od čišćenja javnih
površina i održavanja javnih površina, izgradnje komunalne infrastrukture,
preko održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjeta, do održavanje groblja i
sl.

Cilj izmjena u zonama i koeficijentima je omogućiti dodatnu
kvalitetu u komunalnom opremanju i održavanju postojeće izgrađene komunalne
infrastrukture, ali i primijeniti konkretniji i jasniji način za utvrđivanje
zona i koeficijenata temeljen na provedenoj analizi opremljenosti odnosno
potrebnih ulaganja u pojedine mjesne odbore.

Konzultacija s građanima o izmjenama odluke ostaje otvorena
do 13. ožujka 2018.
Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u
konzultaciji, a izvješće će biti objavljeno na stranici Konzultacija. Svi
pristigli prijedlozi sudionika bit će uzeti u obzir i o svakom će se putem
izvješća dobiti informacija o uvrštavanju ili razlozima ne uvrštavanja u
konačnu Odluku.

Također, članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke
gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima u utorak je prezentirao Nacrt prijedloga
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.

Prezentacija za vijećnike organizirana je s ciljem
detaljnijeg informiranja članova Gradskog vijeća o predloženim izmjenama, kako
bi već tijekom javnog savjetovanja imali kvalitetne informacije na temelju
kojih mogu predložiti dopune.