Konferencija “Put integracije u EU – uklonimo prepreke, otkrijmo svoj potencijal”/”The Road to EU Integration – Removing Barriers, Unlocking our Potential”, održana je danas u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Rijeka, i pokrenula time najveći događaj za gradove i općine za jugoistočnu Europu, NEXPO 2013 Internaitonal Municipal Fair. Više od 450 gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika gradskih vijeća i direktori lokalnih vladinih udruga sudjelovao u radu konferencije, potvrdivši da lokalne vlasti mogu dati značajan doprinos u procesu integracije u EU.

Konferencija je pokazala da samo napredak k cilju poboljšane integracije sa i unutar EU-a, zajedno s regionalnom suradnjom, može omogućiti razvoj
i pronalaženje rješenja ekonomskih i socijalnih problema s kojom se regija
jugoistočne Europe suočava. U tom smislu, članstvo Hrvatske u EU važan je uspjeh i daje poseban uvid i drugim kandidatima i potencijalnim kandidatima, kao i pouke koje iz ovoga vlaj izvući U svom pozdravnom govoru, g. Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke rekao je: ” Zbog svoje kulturne raznolikosti, Rijeku često nazivaju Europu u malim. Imamo zadovoljstvo ugostiti
16 europskih zemalja na konferenciji NEXPO 2013, koja će se otvoriti vrlo važna pitanja, te dati vrijedne odgovore na mnoge od njih.
Hrvatska, kao najnovija članica EU ima bogata iskustva koja će tijekom
tri dana trajanja ove konferencije podijeliti s ostalim sudionicima. Ali, mi također želimo čuti i kakva su vaša iskustvima i učiti od vas. Nastojimo biti dobri domaćini i pružiti vam mogućnost da osjetite naš grad i regiju”.

Iz perspektive Europske unije, potpredsjednik Europskog parlamenta, g. Oldřich Vlasak, izjavio je: “Želim podijeliti s vama dvije misli.
Stvarnost EU-a prilično je složena. Budući da biti u Europi ne znači samo primati europske fondove, nego i funkcionirati prema propisima EU-a, što utječe na naše živote. Po mom iskustvu u Češkoj, lokalne vlasti najviše su pogođene propisima EU- a. Stoga ih valja aktivno uključiti u stvaranje politike na nacionalnoj i EU razini. Drugu misao koju s vama želim podijeliti, je o zajedničkoj odgovornosti za bolji svijet. Sve se mi moramo angažirati za bolju Europsku uniju “.

G. Gerhard Schumann-Hitzler, direktor IPA strategije pri Europskoj komisiji, naglasio je: “Sve vaše zemlje koje imaju namjeru pristupiti Europskoj uniji moraju razviti strategije za pametan, održiv i uključiv rast, u skladu sa strategijom EU2020. Lokalne vlasti igraju iznimno važnu ulogu u tom procesu i NALAS je s pravom odabran kao jedan od koordinatora u razvoju strategije SEE2020. Dopustite da vam se sada već zahvalim na vašem angažmanu”. Predstavnik Odbora regija, g. Luc Van den Brande rekao je: “Ne sviđa mi se izraz proširenje, želim govoriti o ponovnom ujedinjenju. Uloga lokalnih vlasti ne bi se trebala ograničiti na provedbu odluka na lokalnoj razini ili širenje informacija o politikama EU-a. Mi, lokalne i regionalne vlasti, odgovorni smo
partneri u tom procesu “.

Rasprava iz perspektive regionalnih institucija otkrila je da unutarnje-regionalna suradnja imperativ za uspješnu integraciju u EU. U tom svjetlu, Strategije South East Europe 2020 ključni je dokument koji će utrti put organiziranim naporima zemalja i lokalnih vlasti jugoistočne Europe.

Perspektiva lokalne samouprave osobito je došla do izražaja tijekom diskusije ‘Okrugli stol s gradonačelnicima’ koji je bio posvećen izazovima i  ogućnostima lokalnih vlasti jugoistočne Europe. Predsjednik NALAS, g. Anton Peršak
naglasio je: “Iako nakon gospodarske krize EU  prolazi teška vremena,
jednako s ekonomske kao i socijalne perspektive, to ostaje važan i nezaobilazan cilj za regiju, a lokalne vlasti u tome moraju odigrati
ključnu ulogu. Svugdje u regiji jugoistočne Europe, jedinice lokalne samouprave koristite ovaj trenutak zamaha, njihovi su glasovi postali snažniji, čuju se sve više i više i njihove udruge preuzimaju vodeću ulogu u mnogim važnim inicijativama. Ulogom lokalne samouprave u EU integraciji valja se unutar EU na odgovarajući način pozabaviti i riješiti; no jednako
trebaju postupiti i nacionalne vlade, jer se život građana odvija u lokalnim zajednicama “.

Konferencija je održana u sklopu NEXPO 2013 Međunarodnog sajma općina i gradova, u organizaciji Mreže udruga lokalnih vlasti jugoistočne Europe (NALAS), Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga općina u Republici Hrvatskoj te gradova Rijeka i Opatija 25. – 27. rujna 2013.

***

Međunarodni sajam NEXPO 2013 pruža gradovima i općinama mogućnost predstavljanja, jednako kao razvojnim i poslovnim agencijama, organizirano je preko 25 workshopova na razne teme, važne za lokalnu samoupravu, i pravo mjesto kontakta za gradonačelnike i bogatog kulturnog programa iz Hrvatske i jugoistočne Europe. Ovaj je sajam također i prilika za sastanke između gradova, općina i poslovnog sektora glede putanja energetske učinkovitosti i obnovljive energije.

NEXPO 2013 organiziran je pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Ive Josipovića.

Ako želite doznati više o NEXPO 2013 posjetite stranicu: nexpo.nalas.eu.