Komunalno i prometno redarstvo

Izvješće
o radu komunalnog i prometnog redarstva Grada Rijeke, podneseno na 49.
gradonačelnikovom kolegiju, pokazalo je kako u situaciji u kojoj se
zakonskim rješenjima stalno proširuje opseg nadležnosti redarstva,
posebice komunalnog, ove dvije službe bez povećanja broja djelatnika
neće moći na zadovoljavajući način obaviti sve propisane poslove.
 
Komunalno redarstvo

Komunalno
redarstvo u prvom redu obavlja poslove nadzora poštivanja Odluke o
komunalnom redu te je tijekom 2014. godine registrirano 5.937 predmeta.
Najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje
javnih površina
odlaganjem pokretnih stvari, i to tehnički
neispravnih, odnosno neregistriranih i napuštenih vozila (1.270),
olupina automobila (25), drva (326), građevinskog materijala (279),
komunalnog otpada (963) i dr. Od registriranih 5.937 predmeta riješeno
ih je 5.662 ili 95 posto.
 
Komunalni redari su u 790 slučajeva nadzirali i korištenje javnih površina za postavu terasa,  kioska
i sličnih objekata. Komunalno redarstvo je posebnu pozornost posvetilo
terasama smještenim u zaštićenim urbanističkim cjelinama Grada Rijeke
upisanim u Registar nepokretnih kulturnih dobara (područje Korza, Starog
grada, Tržnice i Trsata), i terasama sa zatvorenim bočnim stranicama.
Doneseno je 6 rješenja o uklanjanju terasa, od čega je jedna terasa
morala biti i prisilno uklonjena.
 
U nadzoru korištenja
prostora u vlasništvu Grada Rijeke, izvršeno je 15 deložacija poslovnih
prostora i 61 deložacija iz stambenih prostora.
 
U 2014. godini
komunalno je redarstvo, temeljem novih zakonskih rješenja, postalo
nadležno i za nadzor niza drugih prekršaja. Tako se u njihovoj
nadležnosti nalazi nadziranje izvođenja prekopa na kolnicima, rada
koncesionara te buke koja dolazi s terasa ugostiteljskih objekata koji
imaju produženo radno vrijeme, a novim Odlukom o građevinskoj inspekciji
dobili su i ovlasti izricanja niza mjera, od uklanjanja ruševnih zgrada
do uklanjanja manjih ilegalnih građevina.
 
Također, komunalno redarstvo, jedino u Hrvatskoj, ima i Dežurni centar, kojem se građani mogu obratiti od 0 do 24 sata.
 
Prometno redarstvo

Prometno
redarstvo postupa samo prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a
posao na terenu obavlja 11 prometnih redara. U 2014. godini su imali
više od 15.077 postupanja prema nepropisno zaustavljenim i parkiranim
vozilima, od čega se 10.645 postupanja odnosi na Obavijesti o počinjenom
prekršaju, dok je Upozorenja za počinjeni prekršaj izdano 4.432.
 
U
odnosu na 2013. godinu aktivnosti su se povećale za 1.240 mjera ili
8,96 posto. Što se tiče samih obavijesti o počinjenom prekršaju koje
uključuju novčanu kaznu prosječno ih je po djelatniku izdano 6 tijekom
jedne smjene.
 
Prometno redarstvo je u 2014. godini uprihodilo
2,3 milijuna kuna, s time da je velik dio građana iskoristio pogodnost
plaćanja polovine novčane kazne u roku od tri dana od počinjenog
prekršaja. Takvo zakonsko rješenje dovelo je do povećanja efikasnosti
naplate, smanjenja broja predmeta, kao i smanjenja troškova daljnjeg
postupka.
 
Jedna od najvećih prepreka u radu prometnog
redarstva su zakonska rješenja. Primjerice, zakon ne dozvoljava
premještanje vozila nepropisno parkiranih na mjestima za dostavu, iako
praksa pokazuje da se upravo zbog takvih vozila stvara najveća gužva u
gradu, budući da se dostavna vozila zbog zauzetosti dostavnog mjesta
zaustavljaju na prometnici.
 
Poseban problem u radu komunalnog i
prometnog redarstva predstavlja što je više službi nadležno za istu ili
sličnu problematiku, što izaziva nesnalaženje, a često i primjedbe
građana. Primjerice, komunalni redari su nadležni samo za mjerenje buke s
terasa ugostiteljskih objekata koji imaju produženo radno vrijeme, dok
je za mjerenje buke iz unutrašnjosti ugostiteljskih objekata nadležna
sanitarna inspekcija. Kako bi se barem ispravio barem dio zakonskih
rješenja, komunalno i prometno redarstvo je prema nadležnim tijelima
uputilo prijedloge za izmjenu nelogičnih propisa.